Tiền thưởng chào mừng

Nhận tiền thưởng lên đến 5,000 USD khi nạp tiền lần đầu

Mở và nạp tiền vào tài khoản OANDA của bạn để nhận tiền thưởng chào mừng lên đến 5,000 USD. Nếu bạn đã có tài khoản thực, chỉ cần đăng nhập và nạp tiền để nhận tiền thưởng chào mừng*.

OGM | Trading credits & bonuses hero
OGM | Get started

Bắt đầu

Thiết lập tài khoản thực, hoặc nếu bạn đã có, chỉ cần đăng nhập.

OGM | Qualify

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng chào mừng, hãy nạp ít nhất 25 USD (hoặc số tiền tương đương bằng một loại tiền tệ được chấp nhận khác) vào tài khoản của bạn*.

OGM | Benefit

Quyền lợi

Sau khi bạn nạp tiền, ngay lập tức chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn khoản tiền thưởng chào mừng một lần bằng 50% số tiền nạp lần đầu, tối đa 5,000 USD cho mỗi tài khoản.

*Khuyến mãi chỉ dành cho khách hàng của OANDA Global Markets Limited đã mở tài khoản thực nhưng chưa nạp tiền kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2022.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo