ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Bạn đang tìm kiếm dấu hiệu để bắt đầu giao dịch các CFD cổ phiếu Hoa Kỳ?

Nhận được lên tới 6 CFD cổ phiếu Coinbase miễn phí* nếu bạn đáp ứng các điều khoản tối thiểu.

Mở một tài khoản và nhận được lên tới 6 CFD cổ phiếu Coinbase. Giao dịch một loạt các công cụ tài chính, kể cả CFD cổ phiếu của Hoa Kỳ, tất cả từ 1 tài khoản.

OGM July Bonus offer hero
OGM | Get started

Bắt đầu

Đăng ký tài khoản thực. Chúng tôi cung cấp những mã cổ phiếu lớn nhất tại Hoa Kỳ - Amazon.com, Apple, Nike, Netflix, Coca-Cola…hiện có hơn 800 CFD cổ phiếu Hoa Kỳ - và nhận được lên tới 6 CFD cổ phiếu Coinbase hàng đầu.

OGM | Qualify

Điều kiện

Nạp ít nhất 500 USD và giao dịch tối thiểu 100.000 USD dưới dạng CFD cổ phiếu hoặc 1.000.000 USD bất kỳ sản phẩm nào khác trong tháng Tám năm 2023 để nhận được 2 CFD cổ phiếu Coinbase, hoặc nạp 10.000 USD và giao dịch 200.000 USD dưới dạng CFD cổ phiếu hoặc 5 triệu USD bất kỳ sản phẩm nào khác để nhận được 6 CFD cổ phiếu Coinbase.*

OGM | Benefit

Bắt đầu giao dịch

Bạn sẽ nhận được CFD cổ phiếu ưu đãi của mình sau khi đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch danh nghĩa tối thiểu của chúng tôi trong vòng 45 ngày.*

Để biết thông tin sản phẩm đầy đủ về giao dịch CFD cổ phiếu Hoa Kỳ, vui lòng truy cập phần trợ giúp và hỗ trợ.

Ưu đãi dành cho khách hàng mới chỉ dành cho khách hàng của OANDA Global Markets Limited đã mở tài khoản thực nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản trước ngày 31 tháng Tám năm 2023. Khách hàng của các công ty OANDA khác không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Ưu đãi dành cho khách hàng mới được trả cho mỗi khách hàng mới, không phải cho mỗi tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo