info

Please note planned maintenance is scheduled between 17:00 - 21:00 EST, on 1st December 2023. You will not be able to login, trade, withdraw or deposit funds during this period. We will be back on shortly.

close
GIAO DỊCH

Giờ hoạt động

Giờ hoạt động của chúng tôi trùng với các thị trường tài chính toàn cầu. Giao dịch được thực hiện từ 5 giờ chiều Chủ Nhật đến 5 giờ chiều Thứ Sáu (giờ New York). Xin lưu ý: thời gian này có thể thay đổi trong giai đoạn đổi giờ mùa đông và một số ngày nghỉ lễ nhất định.

Hero Giờ hoạt động
Biểu tượng Số 01

Bạn không thể đóng các vị thế hiện tại hoặc mở các vị thế mới khi thị trường đóng. Tuy nhiên, bạn có thể đặt hoặc sửa đổi các lệnh đặt mua, dừng cắt lỗ, chốt lời và dời điểm cắt lỗ.

Biểu tượng Số 02

Chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra) thường nới rộng trước khi thị trường đóng cửa và có thể kích hoạt lệnh và/hoặc mức ngừng giao dịch.

Biểu tượng Số 03

Giá thị trường có thể thay đổi đáng kể hoặc “chênh lệch” khi thị trường tiếp tục giao dịch. Sự thay đổi này có thể kích hoạt các lệnh sẽ được khớp theo lãi suất thị trường hiện hành. Ví dụ, nếu giá không như kỳ vọng của bạn, một lệnh dừng cắt lỗ có thể được kích hoạt ở một mức giá khác với mức giá được chỉ định trên lệnh của bạn. Điều này có thể khiến bạn lỗ nhiều hơn.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn luôn duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản OANDA Trade để tránh bị ngừng giao dịch. Để giảm rủi ro của việc ngừng giao dịch, bạn có thể giảm hoặc đóng các vị thế tổng thể hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản OANDA Trade. Để ngăn chặn việc khớp lệnh không mong muốn, hãy xem xét nới rộng các điểm chốt lời, điểm dừng cắt lỗ hoặc dời điểm cắt lỗ của bạn trước khi thị trường đóng cửa.

Ngoại hối

Tên công cụ tài chính Múi giờ Quy mô lô MetaTrader Giờ giao dịch
Tất cả sản phẩm ngoại hối New York 100,000 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:03 - 16:58*

*Giao dịch ngoại hối sẽ đóng từ 16:58 đến 17:03 (giờ New York) hàng ngày.

Lưu ý: Các cặp NZD có thêm 5 phút nghỉ giải lao, bắt đầu lúc 06:58 giờ Auckland.

Giao dịch CFD kim loại

Tên công cụ tài chính Tiền tệ Múi giờ hối đoái Quy mô lô MetaTrader Giờ giao dịch (theo giờ hối đoái địa phương)
Vàng (XAU/USD) USD New York 100 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 18:01 - 16:59
Bạc (XAG/USD) USD New York 5,000 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 18:01 - 16:59

Giao dịch CFD chỉ số

Lưu ý: Quy mô lô MetaTrader chỉ áp dụng cho các giao dịch CFD được thực hiện trên tài khoản MetaTrader.

*Nếu được ghi rõ, thời gian mở hoặc đóng của phiên tiến lên một giờ trong giai đoạn đổi giờ mùa đông.

Tên công cụ tài chính Tiền tệ Quy mô lô MetaTrader Giờ giao dịch (theo giờ hối đoái địa phương) Múi giờ hối đoái
AUS 200 AUD 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:50 - 16:30; 17:10 - 07:00* Sydney
Trung Quốc A50 USD 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:00 - 16:30; 17:00 - 04:45 Singapore
Euro 50 EUR 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 01:15* - 22:00 Frankfurt
Pháp 40 EUR 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 22:00 Paris
Đức 30 EUR 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 01:15* - 22:00 Frankfurt
Hồng Kông 50 HKD 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 đến 03:00 Hồng Kông
Nhật Bản 225 JPY 1 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
Hà Lan 25 EUR 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 22:00 Amsterdam
Singapore 30 SGD 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:30 - 17:20; 17:50 - 04:45 Singapore
UK 100 GBP 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 01:00 - 21:00 London
US Nas 100 USD 1 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
US Russ 2000 USD 1 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
US SPX 500 USD 1 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
US Wall St 30 USD 1 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
Switzerland 20 CHF 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 22:00 Zürich
ChinaH HKD 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:15-12:00; 13:00-16:30; 17:15-03:00 Hồng Kông
Spain35 EUR 1 Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 20:00 Madrid

Giao dịch CFD hàng hóa

BCO thương mại bắt đầu 6 pm chủ nhật (EST).

Tên công cụ tài chính Tiền tệ Quy mô lô MetaTrader Giờ giao dịch (theo giờ hối đoái địa phương) Múi giờ hối đoái
Dầu thô Brent USD 1,000 Thứ Hai - Thứ Sáu: 01:00 - 23:00 London
Đồng USD 25,000 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 17:00 - 16:00 Chicago
Khí tự nhiên USD 10,000 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 18:00 - 17:00 New York
Dầu Tây Texas USD 1,000 Chủ Nhật - Thứ Sáu: 18:00 - 17:00 New York

Tiền kỹ thuật số

Tên công cụ tài chính Múi giờ Quy mô lô MetaTrader Số giờ giao dịch
Bitcoin New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:55
Bitcoin Cash New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:55
Ether New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:55
Litecoin New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:55
Binance Coin New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Cardano New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Chainlink New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Dogecoin New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Polkadot New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
EOS New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Stellar New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Tezos New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00
Uniswap New York 1 Chủ Nhật-Thứ Năm: 17:05 - 17:00 Thứ Năm-Thứ Sáu: 17:05 - 16:00

CFD cổ phiếu

Tên công cụ tài chính Tiền tệ Quy mô lô MetaTrader Giờ giao dịch (theo giờ hối đoái địa phương) Múi giờ hối đoái
Cổ phiếu Tây Ban Nha EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Madrid
Cổ phiếu Hà Lan EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Amsterdam
Cổ phiếu Đức EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Frankfurt
Cổ phiếu Pháp EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Paris
Cổ phiếu Bỉ EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Brussels
Cổ phiếu Đan Mạch DKK 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:00 Copenhagen
Cổ phiếu Phần Lan EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 10:00 - 18:30 Helsinki
Cổ phiếu Bồ Đào Nha EUR 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Lisbon
Cổ phiếu Thụy Điển SEK 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:01 - 17:30 Stockholm
Cổ phiếu Hoa Kỳ USD 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 09:31 - 16:00 New York
Cổ phiếu Vương quốc Anh GBP 1 Thứ Hai-Thứ Sáu 08:01 - 16:30 London

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Ba cách giao dịch

Truy cập MetaTrader từ máy tính để bàn. Bạn cũng có thể giao dịch bằng ứng dụng di động fxTrade cho điện thoại di động và máy tính bảng.

Truy cập hàng trăm công cụ tài chính CFD

Chúng tôi cung cấp giá CFD đối với cổ phiếu, chỉ số, cặp ngoại hối, hàng hóa và kim loại. Mức chênh lệch của chúng tôi chỉ từ 0,6 pip đối với cặp EUR/USD, với mức ký quỹ từ 5% đối với các cổ phiếu chính.

Đăng ký tài khoản thực

Bắt đầu giao dịch trong ba bước: đăng ký, nạp tiền & giao dịch—Không cần tài liệu hỗ trợ cho hồ sơ đăng ký của bạn cho đến khi số tiền nạp vào tài khoản lên đến 9.000 USD.