GIAO DỊCH

Phí và lệ phí của chúng tôi

Tìm hiểu về các loại phí và lệ phí của chúng tôi để bạn biết chính xác số tiền bạn đang trả khi giao dịch với chúng tôi.

Hero Mức phí

Phí tài chính của chúng tôi

Chúng tôi áp dụng một khoản phí (tín dụng hoặc ghi nợ) tài chính qua đêm đối với các vị thế đang mở tại thời điểm 5 giờ chiều theo giờ Miền Đông. Xem phí.

Phí nạp tiền

Chúng tôi không tính phí khi nhận tiền nạp qua bất kỳ phương thức nào, tuy nhiên, nhà phát hành thẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn có thể tính phí cho bạn.
Để biết thêm thông tin về việc nạp tiền, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về nạp tiền của chúng tôi.

Biểu tượng Thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng

Nhà cung cấp thẻ tín dụng có thể tính phí giao dịch và phí xử lý quốc tế cho bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng để xác định các khoản phí.

Biểu tượng Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ

Có thể ngân hàng sẽ tính phí dịch vụ khi bạn nạp tiền bằng thẻ ghi nợ vào tài khoản OANDA của bạn.

Biểu tượng Chi phí giao dịch

Chuyển khoản ngân hàng

Ngân hàng có thể tính phí giao dịch khi bạn nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng để xác định các khoản phí.

Biểu tượng Skrill

Skrill

Có thể nhà cung cấp sẽ tính phí dịch vụ khi bạn nạp tiền bằng phương thức này vào tài khoản OANDA của bạn.

Biểu tượng Neteller

Neteller

Nhà cung cấp có thể tính phí giao dịch khi sử dụng Neteller để nạp tiền vào tài khoản OANDA của bạn.

Phí rút tiền

Tại OANDA, chúng tôi không tính phí khi rút tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng sẽ phải chịu một khoản phí. Đơn vị xử lý thanh toán có thể tính phí cho bạn.

Biểu tượng Thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Chúng tôi không tính phí rút tiền vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.

Biểu tượng Chi phí giao dịch

Chuyển khoản ngân hàng

Chúng tôi tính phí 20 USD cho mỗi giao dịch rút tiền. Bạn cũng có thể phải chịu phí trung gian thanh toán nếu có.

Biểu tượng Skrill

Skrill

Có thể nhà cung cấp sẽ tính phí dịch vụ khi bạn rút tiền bằng phương thức này.

Biểu tượng Neteller

Neteller

Nhà cung cấp có thể tính phí giao dịch cho bạn khi rút tiền.

Để biết thêm thông tin về phí rút tiền, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về rút tiền của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

add

Làm cách nào để nạp tiền lần đầu vào tài khoản OANDA của tôi?

Để bắt đầu nạp tiền lần đầu vào tài khoản đích OANDA của bạn, chỉ cần đăng nhập vào cổng OANDA và trên trang đầu, phía bên phải, nhấp vào "Nạp tiền vào tài khoản".
Thao tác này sẽ đưa bạn đến menu nơi bạn có thể chọn phương thức nạp tiền hoặc thêm tài khoản ngân hàng mới vào phương thức nạp tiền sẵn có của mình.
Khi bạn đã nạp tiền lần đầu, chúng tôi sẽ tạo tài khoản giao dịch đầu tiên của bạn.

add

Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch OANDA của tôi?

Bạn có thể rút tiền bằng cách chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang tài khoản đích và sau đó yêu cầu rút tiền. Bạn có thể rút tiền qua nhiều phương thức khác nhau, ví dụ: bằng thẻ ghi nợ, bằng thẻ tín dụng và bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

Xin lưu ý rằng việc rút tiền phải tuân theo các quy tắc phân cấp của chúng tôi. Nếu bạn đã nạp tiền bằng nhiều phương thức, bạn phải rút tổng số tiền đã nạp bằng mỗi phương thức theo thứ tự quy định, ví dụ: trước tiên bằng thẻ ghi nợ, sau đó bằng thẻ tín dụng tiếp theo bằng ví (như Skrill và Neteller) và cuối cùng là chuyển khoản ngân hàng. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể rút tiền từ tài khoản.

add

Phí tài chính qua đêm là gì?

Chúng tôi áp dụng một khoản phí (ghi nợ hoặc tín dụng) tài chính qua đêm đối với các vị thế đang mở tại thời điểm 5 giờ chiều theo giờ Miền Đông. Bạn có thể tìm hiểu về các khoản phí này và cách tính trên trang chi phí tài chính của chúng tôi.

add

Không tìm thấy thông tin bạn đang tìm kiếm?

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của tài chính.

Đăng ký tài khoản thực

Bắt đầu giao dịch trong ba bước: đăng ký, nạp tiền & giao dịch—Không cần tài liệu hỗ trợ cho hồ sơ đăng ký của bạn cho đến khi số tiền nạp vào tài khoản lên đến 9.000 USD.

Nạp tiền và rút tiền

Nạp tiền và rút tiền vào và từ tài khoản OANDA của bạn thật đơn giản và dễ dàng.