GIAO DỊCH

Chênh lệch và ký quỹ

Chúng tôi cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh trên toàn bộ các thị trường CFD, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối, hàng hóa và kim loại.

OANDA có một hình thức bảo đảm (hoặc đặt cọc) đối với bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể phải chịu khi giao dịch bằng đòn bẩy. Tài sản thế chấp này thường được gọi là tiền ký quỹ. Cả tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy tối đa đều thay đổi tùy thuộc vào công cụ được giao dịch.

Hero Chênh lệch và ký quỹ

Bậc ký quỹ

Khi một công cụ tài chính có nhiều bậc ký quỹ, điều này thường có nghĩa là vị thế bạn nắm giữ càng lớn trên một quy mô nhất định thì tỷ lệ ký quỹ áp dụng càng cao.

Các tỷ lệ ký quỹ khác nhau có thể áp dụng tùy thuộc vào quy mô vị thế của bạn, khi quy mô vị thế tăng lên, tỷ lệ ký quỹ tăng dần theo từng bậc.

Ví dụ, đối với cặp USD/JPY, tỷ lệ ký quỹ là:

Bậc Vị thế mở thuần (USD) Ký quỹ
1 < 2 triệu 0.50%
2 2-5 triệu 1.00%
3 5-50 triệu 5.00%
4 > 50 triệu 20.00%

Quy mô vị thế 3,5 triệu USD/JPY sẽ có yêu cầu ký quỹ là 25.000 USD

Cách tính như sau: (Đơn vị ở bậc 1 x tỷ lệ ký quỹ bậc 1) + (Đơn vị ở bậc 2 x tỷ lệ ký quỹ bậc 2) + (Đơn vị ở bậc 3 x tỷ lệ ký quỹ bậc 3).

Bậc Vị thế mở thuần (USD) Tỷ lệ ký quỹ Tổng tiền ký quỹ (đơn vị x tỷ lệ ký quỹ)
1 2,000,000 0.50% 2.000.000 x 0,5% = 10.000 USD
2 1,500,000 1.00% 1.500.000 x 1,00% = 15.000 USD
3 0 5.00% Không áp dụng
4 0 20.00% Không áp dụng
Tổng 3,500,000 10.000 USD + 15.000 USD = 25.000 USD

Xem trang Tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy để biết tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ đòn bẩy cho mỗi công cụ tài chính của chúng tôi.

Transparent

Các sự kiện ảnh hưởng đến chênh lệch

Vào những thời điểm nhất định và trong những điều kiện thị trường nhất định, mức chênh lệch của chúng tôi có thể cao hơn bình thường. Các sự kiện này bao gồm:

  • Mở và đóng cửa thị trường
  • Các sự kiện quốc tế hoặc địa chính trị lớn.

Ký quỹ

Chúng tôi trao cho khách hàng khả năng giao dịch bằng đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham gia các giao dịch lớn hơn số dư tài khoản của mình và giao dịch mà không cần nạp toàn bộ giá trị của giao dịch mà bạn muốn mở. Một trong những lợi ích của giao dịch bằng đòn bẩy là bạn có thể tạo ra lợi nhuận lớn so với số tiền đầu tư. Mặt khác, giao dịch bằng đòn bẩy cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng và đáng kể cho vốn của bạn. Khoản lỗ có thể vượt quá số tiền nạp của bạn.

Chúng tôi có hình thức bảo đảm (hoặc đặt cọc) đối với bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể phải chịu khi giao dịch, tài sản bảo đảm này thường được gọi là tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ cần thiết để mở mỗi giao dịch được tính dựa trên giới hạn đòn bẩy liên quan đến quy mô vị thế và công cụ tài chính bạn muốn giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Câu hỏi thường gặp

add

Các sự kiện thị trường và ngày cuối tuần ảnh hưởng đến tiền ký quỹ như thế nào?

Sự biến động giá cả và những thay đổi về tính thanh khoản của thị trường toàn cầu có thể dẫn đến sự gia tăng chênh lệch lớn xung quanh việc mở và đóng cửa thị trường, sau các thông báo tin tức và trong thời gian bất ổn. Vào những thời điểm như vậy, mức chênh lệch của chúng tôi thường nới rộng để phản ánh các điều kiện thị trường. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp chúng tôi chọn áp dụng mức chênh lệch cố định thay vì để mức chênh lệch tiếp tục nới rộng.

Nếu bạn để giao dịch mở vào ngày cuối tuần hoặc trước khi thị trường đóng cửa, hoặc trong trường hợp một thị trường cụ thể bị đình chỉ, bạn không thể đóng giao dịch cho đến khi thị trường mở cửa trở lại. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi đáng kể hoặc "chênh lệch" khi giao dịch tiếp tục trở lại. Nếu giá đi ngược với mong muốn, bạn có thể kích hoạt mức ngừng giao dịch khi giao dịch tiếp tục trở lại nếu bạn không còn đủ tiền trong tài khoản để hỗ trợ giao dịch của mình.

Mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra) thường nới rộng ngay trước khi đóng cửa thị trường và khi thị trường mở cửa trở lại, để phản ánh thanh khoản giảm trên thị trường toàn cầu. Mức chênh lệch nới rộng này có thể kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc mức ngừng giao dịch khi một vị thế mở tại thời điểm này.

add

Lệnh gọi ký quỹ và ngừng giao dịch là gì?

Để duy trì một vị thế mở, bạn phải duy trì vốn tức thời tối thiểu trong tài khoản giao dịch, đây được gọi là yêu cầu ký quỹ. Vốn tức thời này bằng số dư tiền mặt của bạn, cộng với bất kỳ khoản tín dụng giao dịch nào và tổng lãi hoặc lỗ (P/L) chưa thực hiện của bạn.

Tỷ lệ % mức ký quỹ của MetaTrader được tính như sau:

(vốn tức thời / số tiền ký quỹ đã sử dụng) x 100

Nếu mức ký quỹ của tài khoản giao dịch giảm xuống dưới 100%, chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị thế mới nào. Bạn cũng có thể muốn xem xét nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc đóng một số vị thế để giảm số tiền ký quỹ mà bạn đang sử dụng.

Nếu mức ký quỹ của bạn sau đó giảm xuống 50%, bạn không còn đáp ứng yêu cầu ký quỹ và chúng tôi sẽ kích hoạt mức ngừng giao dịch, theo đó chúng tôi tự động đóng một hoặc nhiều vị thế của bạn, bắt đầu từ vị thế có mức lỗ lớn nhất trên thị trường đang mở.

Lưu ý: trong các thị trường chuyển biến nhanh, có thể có rất ít hoặc không có thời gian để cảnh báo bạn.

Bạn chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản giao dịch của mình để ngăn chặn việc ngừng giao dịch.

*Tỷ lệ ký quỹ theo bậc có thể được áp dụng. Các tỷ lệ ký quỹ khác nhau có thể áp dụng tùy thuộc vào quy mô vị thế của bạn, khi quy mô vị thế tăng lên, tỷ lệ ký quỹ tăng dần theo từng bậc.

Chi phí giao dịch minh bạch

Chúng tôi công khai các khoản phí để bạn biết mình phải trả bao nhiêu khi giao dịch với chúng tôi.

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của tài chính.

Khi nào tôi có thể giao dịch với OANDA?

Giờ hoạt động của chúng tôi trùng với thị trường tài chính toàn cầu. Tìm hiểu thời gian bạn có thể giao dịch với chúng tôi.