PHÁP LÝ

Tuân thủ quy định & Tài liệu pháp lý của OANDA Global Markets Ltd

Website và Tài liệu pháp lý

Biểu tượng Điều khoản kinh doanh

Điều khoản kinh doanh

Thỏa thuận này chi phối mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, bao gồm mọi giao dịch của khách hàng.

Biểu tượng Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Tóm tắt về chính sách mà chúng tôi áp dụng để quản lý các biểu hiện không hài lòng của khách hàng.

Biểu tượng Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

OANDA Global Markets Ltd tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Biểu tượng Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng Website và/hoặc Công cụ thể hiện sự đồng ý tuân thủ của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này.

Biểu tượng Chính sách cookie

Chính sách cookie

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết cung cấp cho bạn những thông tin và công cụ bạn cần để quản lý cookie.

Biểu tượng Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền