GIỜ GIAO DỊCH ĐÃ THAY ĐỔI

Giờ giao dịch ngày lễ của OANDA

Dưới đây, bạn sẽ thấy những thay đổi về giờ giao dịch cho các ngày lễ sắp tới. Lưu ý rằng tất cả thời gian đều là Giờ Miền Đông.

img_holiday_header

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2024

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9:30 sáng

Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024 - Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1:00 chiều và mở cửa trở lại lúc 6:00 chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1:00 chiều và mở cửa trở lại lúc 6:00 chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2:30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6:00 chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1:30 chiều
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1:15 chiều và mở cửa trở lại lúc 6:00 chiều

Thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024 - Ngày thành lập Đặc khu hành chính Hồng Kông

 • Thị trường HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024 - Ngày lễ Juneteenth

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2:30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1:30 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024 - Sinh nhật Nhà Vua và Lễ hội Thuyền rồng Tuen Ng

 • Thị trường AU200 mở cửa muộn lúc 3:10 sáng.
 • Thị trường HK33/HKD đóng cửa.
 • Thị trường CHINAH/HKD đóng cửa.

Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2024 - Kỳ nghỉ Mùa Xuân và Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Anh đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) đóng cửa

Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 - Thứ Hai Lễ Hiện xuống

 • Thị trường CH20/CHF đóng cửa.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024 - Lễ Phật Đản

 • Thị trường HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024 - Ngày lễ Chúa lên trời

 • Thị trường CH20/CHF đóng cửa.

Ngày 6 tháng 5 năm 2024

 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) đóng cửa.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa.
 • Thị trường ngành đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng.
 • Thị trường BCO/USD mở cửa.

Ngày 6 tháng 5 năm 2024

 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) đóng cửa.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa.
 • Thị trường ngành đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng.
 • Thị trường BCO/USD mở cửa.

Ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 năm 2024

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.
 • Tất cả các thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) mở cửa.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh mở cửa.
 • Thị trường ngành đường mở cửa.
 • Thị trường BCO/USD mở cửa.

Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024 - Ngày ANZAC

 • Thị trường AU200 mở cửa muộn lúc 3:10 sáng

Ngày 4 tháng 4 năm 2024 - Tết Thanh Minh

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.

Ngày 1 tháng 4 năm 2024 - Lễ Phục sinh

 • Thị trường ngành đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa.
 • Thị trường chỉ số chứng khoán Australia đóng cửa.
 • HK33 & CHINAH đóng cửa.
 • Tất cả các thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của châu Âu đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh đóng cửa.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024 - Thứ Sáu Tuần Thánh

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ đóng cửa.
 • Thị trường năng lượng và kim loại Hoa Kỳ đóng cửa.
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa.
 • Thị trường ngành đường đóng cửa.
 • Thị trường BCO đóng cửa.
 • Thị trường chỉ số chứng khoán Japan 225 đóng cửa.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa.
 • Thị trường chỉ số chứng khoán Australia đóng cửa.
 • HK33 & CHINAH đóng cửa.
 • Tất cả các thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của châu Âu đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024 - Ngày Tổng thống Hoa Kỳ

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2:30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường dầu thô Brent hoạt động theo giờ bình thường
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Ba, ngày 13 tháng 2 năm 2024 - Tết Nguyên đán

 • Thị trường HK33/HKD và CHINAH/HKD mở cửa muộn lúc 8:15 tối

Thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024 - Tết Nguyên đán

 • Thị trường HK33/HKD và CHINAH/HKD đóng cửa

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024 - Tết Nguyên đán

 • Thị trường HK33/HKD và CHINAH/HKD đóng cửa

Thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024 - Tết Nguyên đán

 • Thị trường HK33/HKD và CHINAH/HKD đóng cửa lúc 11 giờ tối

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 - Ngày Quốc khánh Úc

 • Thị trường AU200 mở cửa muộn lúc 1:10 sáng

Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024 - Ngày MLK

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường dầu thô Brent hoạt động theo giờ bình thường
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024:

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9:30 sáng
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024:

 • Thị trường UK100/GBP đóng cửa
 • Thị trường các chỉ số chứng khoán của Châu Âu đóng cửa
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu Anh đóng cửa
 • Thị trường AU200 đóng cửa
 • Thị trường HK33/HKD đóng cửa
 • Thị trường CHINAH/HKD đóng cửa
 • Thị trường SG30/SGD đóng cửa
 • Thị trường các chỉ số chứng khoán của Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường kim loại mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường CFD tiền kỹ thuật số mở cửa muộn lúc 5 giờ chiều
 • Thị trường ngoại hối mở cửa muộn lúc 5 giờ chiều
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023:

 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 3 giờ chiều
 • Thị trường UK100/GBP mở cửa muộn lúc 7:50 sáng
 • Thị trường trái phiếu Anh mở cửa sớm lúc 7:15 sáng
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa sớm lúc 00:30 sáng
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Ba, ngày 26 tháng 12 năm 2023:

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9:30 sáng
 • Thị trường đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng
 • Thị trường AU200/AUD mở cửa muộn lúc 5:50 chiều
 • Thị trường HK33/HKD và CHINAH/HKD mở cửa muộn lúc 8:15 tối
 • Thị trường trái phiếu Anh đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa
 • Thị trường các chỉ số chứng khoán của Châu Âu đóng cửa
 • Thị trường UK100/GBP đóng cửa
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023:

 • Thị trường UK100/GBP đóng cửa
 • Thị trường các chỉ số chứng khoán của Châu Âu đóng cửa
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu Anh đóng cửa
 • Thị trường AU200 đóng cửa
 • Thị trường HK33/HKD đóng cửa
 • Thị trường CHINAH/HKD đóng cửa
 • Thị trường SG30/SGD đóng cửa
 • Thị trường các chỉ số chứng khoán của Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu Mỹ mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường kim loại mở cửa muộn lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường CFD tiền kỹ thuật số mở cửa muộn lúc 5 giờ chiều
 • Thị trường ngoại hối mở cửa muộn lúc 5 giờ chiều
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023:

 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 3 giờ chiều
 • Thị trường UK100/GBP đóng cửa sớm lúc 7:50 sáng
 • Thị trường trái phiếu Anh đóng cửa sớm lúc 8 giờ sáng
 • Thị trường AU200 đóng cửa sớm lúc 00:30 sáng
 • Chỉ OC: Thị trường tiền kỹ thuật số giao ngay mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Ngày 23 tháng 11 năm 2023 - Ngày Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11:

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa lúc 1 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 8 giờ tối
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11:

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ 15 chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 2 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ 45 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9 giờ 30 sáng và đóng cửa sớm lúc 1 giờ 05 chiều
 • Thị trường đường mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023 - Tết Trùng Dương

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023 - Ngày liền sau Ngày lễ Quốc gia

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023 - Ngày lễ Lao động

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023 - Ngày nghỉ lễ Ngân hàng Mùa hè

 • Thị trường ngành đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng.
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa.
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) đóng cửa.

Thứ Ba ngày 1 tháng 8 năm 2023 - Ngày Quốc khánh Thụy Sĩ

 • Thị trường chứng khoán Thụy Sĩ CH20/CHF đóng cửa

Thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9 giờ 30 sáng

Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 - Ngày Quốc khánh

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2023

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ 15 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều

Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023 - Lễ hội Thuyền rồng Tuen Ng

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023 - Ngày lễ Juneteenth

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 - Sinh nhật Nhà Vua

 • AU200 mở cửa muộn lúc 3:10 sáng

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 - Kỳ nghỉ Xuân và Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Anh UK gilt (UK10YB/GBP) đóng cửa
 • Thị trường HK33 đóng cửa sớm lúc 4 giờ 30 sáng

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 - Lễ Phật Đản

 • HK33 & CHINAH đóng cửa.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023 - Ngày Chúa Thăng Thiên

 • Thị trường chứng khoán Thụy Sĩ CH20/CHF đóng cửa

Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023 - Ngày nghỉ lễ tại Vương quốc Anh, Lễ đăng quang của Vua Charles III

 • Gula dibuka terlambat pukul 07.30 pagi.
 • Indeks future Inggris tutup.
 • Gilt Inggris (UK10YB/GBP) tutup.

Senin, 1 Mei 2023 - Hari Buruh Libur Bank Awal Mei

 • Gula dibuka terlambat pukul 07.30 pagi.
 • Indeks future Inggris tutup.
 • Gilt Inggris (UK10YB/GBP) tutup.
 • HK33 & CHINAH tutup.
 • Semua indeks future Eropa tutup.
 • Bund Jerman tutup.

Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2023 - Ngày ANZAC

 • AU200 mở cửa muộn lúc 3:10 sáng

Ngày 10 tháng 4 năm 2023 - Lễ Phục sinh

 • Thị trường đường sẽ mở muộn vào lúc 07:30
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa
 • Thị trường chỉ số chứng khoán Australia đóng cửa
 • HK33 và CHINAH đóng cửa
 • Tất cả các thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của châu Âu đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa
 • Thị trường giao dịch 10YB/GB của Anh đóng cửa cả ngày

Ngày 7 tháng 4 năm 2023 - Thứ Sáu Tuần Thánh

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 09:15 sáng
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 11:15 sáng
 • Thị trường năng lượng và kim loại Hoa Kỳ đóng cửa
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa
 • Thị trường đường đóng cửa
 • Thị trường chứng khoán Nhật Bản (Nikkei 225) đóng cửa
 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa
 • Thị trường chỉ số chứng khoán Australia đóng cửa
 • HK33 và CHINAH đóng cửa
 • Tất cả các thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của châu Âu đóng cửa
 • Thị trường trái phiếu chính phủ Đức đóng cửa
 • Thị trường giao dịch 10YB/GB của Anh đóng cửa cả ngày

Ngày 5 tháng 4 năm 2023 - Tết Thanh Minh

 • HK33 và CHINAH đóng cửa

Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 - Ngày Tổng thống Hoa Kỳ

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường dầu thô Brent hoạt động theo giờ bình thường
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023 Ngày Quốc khánh Úc

 • AU200 mở cửa muộn lúc 01:10

Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 đến Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023 Tết Nguyên đán

 • HK33 và CHINAH đóng cửa

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023 - Ngày MLK

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường dầu thô Brent hoạt động theo giờ bình thường
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 8 giờ tối
 • Thị trường đường đóng cửa

Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9 giờ 30 sáng
 • Thị trường đường mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023

 • Các thị trường tại Châu Âu mở cửa
 • Thị trường CFD tiền kỹ thuật số, ngoại hối: giờ giao dịch thông thường

Chủ Nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023

 • Thị trường CFD tiền kỹ thuật số, ngoại hối: Mở cửa muộn lúc 6:05 chiều

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 3 giờ chiều
 • UK100/GBP: 3:00-7:50 sáng
 • UK10YB/GBP: 3:00-7:15 sáng

Thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9 giờ 30 sáng
 • Thị trường đường mở cửa theo giờ giao dịch thông thường
 • AU200/AUD, HK33/HKD, CHINAH/HKD, CN50/USD, SG30/SGD, UK100/GBP, UK10YB/GBP đóng cửa
 • TWIX/USD mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 • Tất cả các thị trường đều đóng cửa

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 3 giờ chiều
 • UK100/GBP: 3:00-7:50 sáng
 • UK10YB/GBP: 3:00-8:00 sáng

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022:

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ 15 chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 3 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường hàng hóa mở cửa muộn lúc 9 giờ 30 sáng và đóng cửa sớm lúc 1 giờ 05 chiều
 • Thị trường đường mở cửa theo giờ giao dịch thông thường

Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022 - Ngày Lễ Tạ Ơn

 • Thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa lúc 1 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 8 giờ tối
 • Thị trường hàng hóa đóng cửa

Thứ Ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 - Tết Trùng Cửu

 • HK33 và CHINAH đóng cửa

Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022 - Ngày Quốc tang ở Úc

 • AU200 mở cửa muộn lúc 3:10 sáng

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 - Lễ tang Nữ hoàng Anh

 • Thị trường chỉ số chứng khoán Anh đóng cửa
 • Thị trường ngành đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 • HK33/HKD và CHINAH/HKD đóng cửa.

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 - Ngày lễ Lao động của Hoa Kỳ

 • Thị trường Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Trái phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường năng lượng và kim loại của Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 2 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 6 giờ chiều
 • Thị trường Dầu thô Brent đóng cửa sớm lúc 1 giờ 30 chiều và mở cửa trở lại lúc 8 giờ tối
 • Thị trường Hàng hóa đã đóng cửa

Thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 - Ngày nghỉ lễ Ngân hàng mùa hè

 • Chỉ số UK đóng cửa
 • Đường mở cửa muộn lúc 7:30 sáng

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Khi nào tôi có thể giao dịch với OANDA?

Giờ hoạt động của chúng tôi trùng với thị trường tài chính toàn cầu. Tìm hiểu thời gian bạn có thể giao dịch với chúng tôi.

Truy cập hàng trăm công cụ tài chính CFD

Chúng tôi cung cấp giá CFD đối với cổ phiếu, chỉ số, cặp ngoại hối, hàng hóa và kim loại. Mức chênh lệch của chúng tôi chỉ từ 0,6 pip đối với cặp EUR/USD, với mức ký quỹ từ 5% đối với các cổ phiếu chính.

Giao dịch CFD ngoại hối

Giao dịch CFD đối với 48 cặp ngoại hối, bao gồm EUR/USD từ 0,6 pip. Sử dụng nền tảng MetaTrader 4 và 5 để giữ một vị thế.