GIAO DỊCH

Nạp tiền và rút tiền

Việc nạp tiền và rút tiền cho tài khoản của bạn rất đơn giản. Bạn có thể nạp tiền, rút tiền và chuyển tiền giữa các tài khoản OANDA của bạn trong phần ‘Chuyển khoản’ của cổng thông tin.

Hero Tài trợ

Nạp tiền

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng một số phương thức khác nhau:

Biểu tượng Thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Chúng tôi chấp nhận thanh toán từ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do MasterCard và Visa cung cấp. Các khoản tiền nạp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thường sẽ xuất hiện trên tài khoản của bạn trong vòng một ngày làm việc.

Biểu tượng Chi phí giao dịch

Chuyển tiền điện tử ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua nhiều phương thức chuyển tiền điện tử ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng khác nhau. Thời gian xử lý có thể khác nhau.

Biểu tượng Skrill

Skrill

Bạn có thể nạp tiền và rút tiền bằng Skrill.

Biểu tượng Neteller

Neteller

Bạn có thể nạp tiền và rút tiền bằng Neteller.

Để biết thêm thông tin về việc nạp tiền vào tài khoản và các phương thức nạp tiền khác nhau mà chúng tôi chấp nhận, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về nạp tiền.

Rút tiền

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản của mình thông qua một số phương thức thanh toán khác nhau.
Xin lưu ý:

  • Chúng tôi sẽ trả lại tất cả tiền về phương thức ban đầu. Ví dụ: nếu bạn nạp tiền bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ phải rút tiền về thẻ đó.
  • Tất cả giao dịch rút tiền phải tuân theo các quy tắc phân cấp của chúng tôi. Nếu bạn đã nạp tiền bằng nhiều phương thức, bạn phải rút tổng số tiền đã nạp bằng mỗi phương thức theo thứ tự quy định, ví dụ: đầu tiên bằng thẻ ghi nợ, sau đó bằng thẻ tín dụng và cuối cùng là chuyển khoản ngân hàng. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể rút tiền từ tài khoản.
Biểu tượng Thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Chúng tôi xử lý rút tiền bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do MasterCard và Visa cung cấp.

Biểu tượng Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể rút tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Biểu tượng Skrill

Skrill

Bạn có thể nạp tiền và rút tiền bằng Skrill.

Biểu tượng Neteller

Neteller

Bạn có thể nạp tiền và rút tiền bằng Neteller.

Để biết thêm thông tin về việc rút tiền từ tài khoản của bạn, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về rút tiền của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Chính sách giá của chúng tôi

Mức giá của chúng tôi được lấy từ mạng lưới các nhà cung cấp thanh khoản toàn cầu. Biến động thị trường và thanh khoản thị trường là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến mức chênh lệch.

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của tài chính.

Chi phí giao dịch minh bạch

Chúng tôi công khai các khoản phí để bạn biết mình phải trả bao nhiêu khi giao dịch với chúng tôi.