ĐỊNH GIÁ

Mức giá của chúng tôi

Tại OANDA, chúng tôi có hai tùy chọn giá: giá chỉ có chênh lệch và giá gồm phí hoa hồng cộng với chênh lệch cốt lõi. Mô hình giá của chúng tôi rõ ràng và minh bạch. Bạn có thể chọn thanh toán chênh lệch với tùy chọn giá chỉ có chênh lệch hoặc tiếp cận mức chênh lệch thấp hơn với mô hình giá gồm phí hoa hồng của chúng tôi.

Hero Nến định giá
Biểu tượng Mức chênh lệch

Giá chỉ có chênh lệch

Với loại tài khoản này, phí hoa hồng của chúng tôi được tính vào mức chênh lệch mà chúng tôi cung cấp nên mức chênh lệch là chi phí duy nhất bạn phải trả.

Biểu tượng Khớp lệnh

Giá gồm phí hoa hồng + chênh lệch cốt lõi

Tiếp cận mức chênh lệch thấp hơn so với tài khoản định giá chỉ có chênh lệch của chúng tôi. Bạn chỉ phải trả một khoản phí hoa hồng cố định cho mỗi giao dịch. Tổng chi phí cho mỗi giao dịch sẽ là tổng của chênh lệch cốt lõi được áp dụng cộng với phí hoa hồng. Mức chênh lệch giá cốt lõi của chúng tôi bắt đầu từ 0,1, với phí hoa hồng 40 USD cho mỗi triệu USD giao dịch.

Cách tính giá của chúng tôi

Giá của chúng tôi được tính từ:

  • Ngoại hối và kim loại: nhà cung cấp thanh khoản
  • Hàng hóa và đồng: kết hợp các loại giá tương lai có liên quan (hợp đồng ‘gần‘ và ’xa’)
  • Chỉ số: kết hợp của giá tương lai liên quan, cũng như sự điều chỉnh giá trị hợp lý về mặt lý thuyết để tính đến ảnh hưởng của lãi suất, cổ tức và thời gian đến khi giá hợp đồng cơ sở trong tương lai hết hạn.

Các lệnh của bạn được thực hiện với mức giá tốt nhất hiện có của chúng tôi.

Giá gồm có phí hoa hồng + chênh lệch cốt lõi so với giá chỉ có chênh lệch

So sánh giá trên các cặp ngoại hối phổ biến nhất của chúng tôi, với mức chênh lệch từ:

Cặp ngoại hối Chỉ có chêch lệch Giá cốt lõi
AUD/USD 0.8 0.3
EUR/GBP 0.8 0.2
EUR/JPY 1.1 0.1
EUR/USD 0.6 0.1
GBP/JPY 1.1 0.1
GBP/USD 0.8 0.1
NZD/USD 1.2 0.4
USD/CAD 1.3 0.1
USD/CHF 1.2 0.1
USD/JPY 0.6 0.1
Biểu tượng CFD ngoại hối và kim loại

CFD ngoại hối và kim loại

Giá của chúng tôi cho các CFD ngoại hối và kim loại được lấy từ các nhà cung cấp thanh khoản - các tổ chức tài chính lớn cung cấp cho chúng tôi giá giao ngay cho các cặp ngoại hối và kim loại. Chúng tôi tham khảo các nhóm nhà cung cấp thanh khoản khác nhau để tính giá cho các sản phẩm/công cụ tài chính khác nhau.

Biểu tượng Chỉ số

Giao dịch CFD chỉ số

Giá của chúng tôi cho các CFD chỉ số được tính bằng cách tham chiếu tới sự kết hợp của giá tương lai có liên quan và giá "tiền mặt" hoặc "giao ngay" đối với công cụ tài chính cơ bản.
Các điều chỉnh được thực hiện như thêm mức chênh lệch của chính chúng tôi, điều chỉnh thanh khoản trên thị trường bên ngoài, chênh lệch tỷ giá hối đoái và các yếu tố liên quan khác. Các điều chỉnh cũng có thể được thực hiện để phản ánh biến động thị trường sau khi trả cổ tức và các hành động dự kiến khác của doanh nghiệp.

Biểu tượng CFD hàng hóa và trái phiếu

CFD hàng hóa và đồng

Giá CFD hàng hóa của chúng tôi (bao gồm đồng) dựa trên các hợp đồng tương lai cơ bản. Khi một hợp đồng tương lai cơ bản sắp hết hạn, chúng tôi sẽ tính tỷ giá cơ bản, thể hiện sự chênh lệch về giá giữa hợp đồng tương lai sắp hết hạn và hợp đồng tương lai tiếp theo.
Từ thời điểm đó trở đi, giá CFD của chúng tôi được tính bằng giá trị hiện tại của giá hợp đồng tương lai tiếp theo, sử dụng tỷ giá cơ sở để tính giá trị hiện tại. Giá trị hiện tại được tính liên tục, từng giây.
Khi tỷ giá cơ sở là dương, giá CFD sẽ có xu hướng tăng dần về phía giá hợp đồng. Khi tỷ giá cơ sở là âm, giá CFD sẽ có xu hướng giảm dần về phía giá hợp đồng.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Câu hỏi thường gặp

add

Chi phí tài chính là gì?

add

Hành động của doanh nghiệp là gì?

Các cổ phiếu thành phần của một chỉ số chứng khoán sẽ định kỳ trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp đó, điều này sẽ tác động đến giá chung của chỉ số, khiến giá giảm một lượng nhất định. Chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh cổ tức nếu cổ tức dự kiến sẽ được trả cho những người nắm giữ công cụ tài chính cơ bản. Những điều chỉnh này thường được thực hiện vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

add

Điều chỉnh cổ tức sẽ có tác động như thế nào đến các vị thế mở của CFD chỉ số?

Việc chi trả cổ tức thường được phản ánh trong giá của CFD chỉ số. Nếu bạn có vị thế mở tại thời điểm điều chỉnh cổ tức, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không có tác động trọng yếu nào đến bạn bằng cách ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản của bạn với cùng số tiền mà lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện của bạn đã bị ảnh hưởng.

Ví dụ:


Vị thế mua khống:
Giả sử UK100 (FTSE) đang giao dịch ở mức 7167,95 GBP. Nếu bạn mua khống 20 đơn vị UK 100 và một cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán này trả cổ tức tương đương với năm điểm chỉ số.
Giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống còn 7162,95 GBP.
Điều chỉnh cổ tức sẽ là
= điểm trả cổ tức của chỉ số X số đơn vị của CFD chỉ số đang nắm giữ
= 5 X 20 = 100 GBP
Số tiền này sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn sau khi chuyển đổi sang nội tệ.

Vị thế bán khống:
Giả sử chỉ số US SPX 500 (S&P500) đang giao dịch ở mức 2989,69 USD. Nếu bạn bán khống 10 đơn vị và một cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán này trả cổ tức tương đương với 0,890 điểm chỉ số.
Điều chỉnh cổ tức sẽ là
= Điểm trả cổ tức của chỉ số X số đơn vị của CFD chỉ số đang nắm giữ
= 0,890 X 10 = 8,90 USD
Số tiền này sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn sau khi chuyển đổi sang nội tệ.
Bạn có thể thấy các điều chỉnh cổ tức của OANDA trên lịch sử giao dịch và sao kê.

add

Không tìm thấy thông tin bạn đang tìm kiếm?

Giao dịch CFD ngoại hối

Giao dịch CFD đối với 48 cặp ngoại hối, bao gồm EUR/USD từ 0,6 pip. Sử dụng nền tảng MetaTrader 4 và 5 để giữ một vị thế.

Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của tài chính.

Mức chênh lệch và ký quỹ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp mức chênh lệch hấp dẫn trên toàn bộ các thị trường CFD.