คุณลักษณะเด่นของแพลตฟอร์ม

ความลึกของตลาด

เข้าถึงสเปรดที่แคบกว่าในตราสารหลายประเภทพร้อมการวิเคราะห์ความลึกของตลาด (DoM) ความลึกของตลาดเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มากับแพลตฟอร์ม MT5 บน MT4 การวิเคราะห์ความลึกของตลาดมีให้บริการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ MT4 ระดับพรีเมียมของเรา และสามารถดูได้ผ่านแอปมินิเทอร์มินอล

Depth of Market

ประโยชน์ของเครื่องมือวิเคราะห์ความลึกของตลาด

  • สเปรดสำหรับขนาดการซื้อขายทั่วไปเริ่มจากเพียง 1 pip เท่านั้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD
  • ทำการซื้อขายขนาดใหญ่ได้ในธุรกรรมเดียว
  • การกำหนดราคาและสเปรดมีความโปร่งใส
  • ดูราคาขายและซื้อสำหรับสภาพคล่องที่มีอยู่
  • เปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้โดยตรงในหน้าต่างความลึกของตลาด
  • การกำหนดราคาและสเปรดมีความโปร่งใสอย่างอย่างเต็มที่
Accessing depth of market - MT5

การเข้าถึงความลึกของตลาดใน MT5

เพียงแค่คลิกขวาบนสัญลักษณ์ความลึกของตลาดใน "สรปสภาวะตลาด (market watch)" และเลือก "ความลึกของตลาด"

Depth of Market Mini Terminal

การเข้าถึงการวิเคราะห์ความลึกของตลาดใน MT4

มีให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือพรีเมี่ยมบนแพลตฟอร์ม MT4 ของ OANDA สามารถดูความลึกของตลาดผ่านแอปมินิเทอร์มินอล โดยคลิกที่สเปรดบนตั๋วคำสั่งซื้อ (order ticket) ในมินิเทอร์มินัล โปรดทราบว่าไม่มีเครื่องมือการวิเคราะห์ความลึกของตลาดสำหรับตั๋วคำสั่งซื้อ (order ticket) บน MT4 มาตรฐาน หรือแอป MT4 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณป้อนจำนวนล็อตในตั๋วคำสั่งซื้อ (order ticket)บนมินิเทอร์มินัล ราคาขายและซื้อที่ด้านบนของตั๋วจะถูกอัปเดตทันทีเพื่อแสดงราคาเปิด/ราคาปิดและสเปรดสำหรับจำนวนล็อตที่ร้องขอ

หากจำนวนล็อตที่ร้องขอมากกว่าปริมาณเทียบเท่าที่มีอยู่ในระดับความลึกแรก ระบบจะดูข้อมูลตลาดที่ลึกลงไปเพื่อคำนวณราคาเปิด/ราคาปิด หลังจากป้อนจำนวนล็อตซึ่งมากกว่าที่มีอยู่ในระดับ 1 ความลึกของตลาดจะถูกเน้นตามจำนวนล็อตที่ป้อน

ซึ่งจะแสดงรายการราคาและจำนวนหน่วยที่มีในแต่ละราคา หากคุณป้อนคำสั่งที่มีจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่มีอยู่ในระดับแรก (เราจะดำเนินการตามจำนวนหน่วยสูงสุดที่มีอยู่ในระดับแรก) ในส่วนถัดไปของจำนวนหน่วยคำสั่งที่เกินระดับราคาแรกจะถูกคำนวณจากระดับราคาขั้นต่อไป

ซึ่งอาจมีหลายระดับ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของคำสั่งซื้อ ช่วงของระดับที่ใช้จะถูกเน้นโดยตั๋วคำสั่งซื้อขาย (order ticket)

หากจำนวนหน่วยของระดับถัดไปยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมด ระบบจะทำกระบวนการซ้ำโดยเรียกดูข้อมูลความลึกของตลาดจนกว่าจำนวนหน่วยของคำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จ หากคำสั่งซื้อที่ส่งมีขนาดใหญ่กว่าจำนวนหน่วยทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกระดับราคา คำสั่งซื้อจะถูกปฏิเสธ

ตัวอย่างเช่น หากระดับแรกมี 1,000 หน่วยที่สามารถซื้อได้ และได้ส่งคำสั่งซื้อไป 1100 หน่วย คำสั่งซื้อ 1000 หน่วยแรกจะใช้ราคาระดับแรก ในขณะที่อีก 100 หน่วยที่เหลือในคำสั่งดังกล่าวจะใช้ราคาในระดับที่สอง

ซึ่งหมายความว่าราคาของคำสั่งที่ดำเนินการที่ระดับความลึกจะถูกคำนวณเป็น “ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ (Volume Weighted Average Price)” (หรือ VWAP) โดยใช้ราคาจากความลึกของตลาด ราคาแต่ละระดับที่ใช้ในการคำนวณจะมีส่วนช่วยกำหนดราคาของคำสั่งซื้อขายโดยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหน่วยที่ดำเนินการในแต่ละระดับ

พร้อมเริ่มซื้อขายแล้วใช่มั้ย? เปิดบัญชีง่าย ๆ รวดเร็ว

มีบัญชีซื้อขายจริงอยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

bank_transfer_thai.png wire_transfer_thai.png Neteller logo Skrill logo

คำถามที่พบบ่อย

add

ความลึกของตลาดจะนำไปใช้กับคำสั่งซื้อทุกประเภทหรือไม่

ใช่ ความลึกของตลาดสามารถนำไปใช้กับคำสั่งซื้อทุกประเภท ซึ่งรวมถึงคำสั่งเข้าซื้อ (market, limit และ stop) และขายออก (stop-loss, trailing stop-loss และ take-profit)

add

สินทรัพย์ประเภทใดบ้างที่ไม่สามารถใช้ความลึกของตลาดได้

ฟังก์ชั่นความลึกของตลาดนำไปใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภท แต่ระดับความลึกจะแตกต่างกันไปในตราสารแต่ละประเภท โดยบางประเภทอาจมีเพียงระดับเดียวเท่านั้น คุณสามารถดูความลึกของตลาดปัจจุบันสำหรับตราสารได้โดยการเปิดตั๋วคำสั่งซื้อขาย (order ticket) และคลิกที่หน้าต่างความลึกของตลาด (Market Depth)/DOM

add

ฉันจะคำนวณราคาสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการที่ระดับความลึกได้อย่างไร

สมมุติว่า มีการส่งคำสั่งซื้อ 10,000 หน่วย หน้าต่างความลึกของตลาดจะไฮไลท์แสดงระดับที่เกี่ยวข้อง

OGM Thai - Depth of market table 1
  1. ในการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณสำหรับคำสั่งนี้ ก่อนอื่นให้คูณราคาในแต่ละระดับด้วยจำนวนหน่วยที่ระดับนั้น ให้ลงลึกไปเรื่อย ๆ จนจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดถูกดำเนินการจนครบ จากนั้นจึงรวมยอดทั้งหมด ในตัวอย่างนี้ เราไม่จำเป็นต้องใช้ระดับที่ห้า (ราคา 140) เนื่องจากจำนวนหน่วยที่ขอซื้อนั้นถูกดำเนินการจนหมดแล้วในสี่ระดับแรก
OGM Thai - Depth of market table 2

จะทำให้ได้มูลค่าตามสัญญาที่ 1,220,000 สำหรับคำสั่งซื้อนี้
2. จากนั้นให้หารมูลค่าตามสัญญาด้วยปริมาณของหน่วยคำสั่งซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ (VWAP) ในกรณีนี้คือ 10,000:

OGM Thai - Depth of market table 3

ซึ่งจะทำให้ได้ราคา "VWAP" ที่ 122

add

ฉันสามารถแบ่งคำสั่งซื้อหนึ่งรายการเป็นคำสั่งซื้อเล็ก ๆ หลายรายการได้หรือไม่

หากคำสั่งซื้อขายหลายรายการถูกดำเนินการพร้อมกันเมื่อมีการรวมคำสั่งซื้อขายหลายรายการจะต้องมีการดำเนินการในเชิงลึก คำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันเหมือนถูกรวมเป็นหนึ่งคำสั่งซื้อขาย ดังนั้นคำสั่งแรกจะถูกดำเนินการส่วนหนึ่งที่ความลึกของตลาด คำสั่งที่สองจะดำเนินการต่อจากระดับที่คำสั่งแรกเสร็จสิ้นแล้ว และจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปสำหรับแต่ละคำสั่ง