ซื้อขาย

ต้นทุนทางการเงิน

ค้นหาว่าเรามีวิธีคำนวณต้นทุนทางการเงินของเราอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือเงินเครดิตที่ได้รับ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณซื้อขายกับเรา

Financing Fees Hero

CFDs ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์

หากคุณมีสถานะเปิดในบัญชีของคุณในช่วงท้ายของการซื้อขายแต่ละวัน (17:00 น. เขตเวลาตะวันออก) สถานะจะถูกเปิดค้างไว้ข้ามคืนและจะถูกหักค่าธรรมเนียมหรือได้รับเครดิตเงินโอนเข้าบัญชีเพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนสำหรับสถานะซื้อขายของคุณ (ตามมาร์จิ้นที่ใช้)

ต้นทุนทางการเงินจะถูกคำนวณต่อหนึ่งหน่วยสถานะซื้อขาย และอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมหรือได้รับเครดิตเงินโอนเข้าบัญชีของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณถือสถานะผู้ซื้อ (buy/long) หรือสถานะขาย (sell/short) นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมที่ถูกหักหรือเครดิตเงินโอนเข้าบัญชีจะยังคำนึงถึงผลกระทบจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของเราด้วย

อัตราการจัดหาเงินทุนสำหรับสถานะซื้อขาย CFD

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโลหะ (ยกเว้นทองแดง):

ค่าธรรมเนียมหรือเงินเครดิตรายวัน = ขนาดของสถานะซื้อขาย x อัตราการจัดหาเงินทุนที่ใช้/365

ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึงทองแดง):

ค่าธรรมเนียมหรือเงินเครดิตรายวัน = มูลค่าของสถานะซื้อขาย* x อัตราการจัดหาเงินทุนที่ใช้/365
*โดยที่มูลค่าของสถานะซื้อขาย = ขนาดของสถานะซื้อขาย x ราคาเมื่อสิ้นสุดวันที่ซื้อขาย (17: 00 น. เขตเวลาตะวันออก)

อัตราการจัดหาเงินทุน (หรือ ‘อัตราสวอป’ สำหรับผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตราสาร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน อัตราเหล่านี้จะถูกเสนอราคาเป็นอัตรารายปี ตราสารแต่ละตัวมีการเสนอราคาสองอัตรา: อัตราแรกสำหรับสถานะซื้อ (buy/long) และอีกอัตราหนึ่งสำหรับสถานะขาย (sell/short)
อัตราการจัดหาเงินทุนติดลบจะส่งผลให้มีการหักค่าธรรมเนียม (เดบิต) ออกจากบัญชีของคุณ และอัตราการจัดหาเงินทุนที่เป็นบวกจะส่งผลให้มีการโอนเงิน (เครดิต) เข้าบัญชีของคุณ

เรามีวิธีคำนวณอัตราการจัดหาเงินทุนอย่างไร

ตารางด้านล่างแสดงวิธีที่เราคำนวณอัตราการจัดหาเงินทุนสำหรับ CFD การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะ และดัชนีของเรา

อัตราการจัดหาเงินทุน (สถานะซื้อ) อัตราการจัดหาเงินทุน (สถานะขาย)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโลหะ (ไม่รวมทองแดง) อัตราจะขึ้นอยู่กับการผสมผสานของอัตราสวอปแบบพรุ่งนี้ - วันถัดไป (tom-next) จากผู้ให้บริการสภาพคล่องอ้างอิง ซึ่งจะถูกปรับอัตราด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเฉพาะตราสาร โดยเป็นอัตรารายปี
ในหน้าเว็บต้นทุนทางการเงินของเรา คุณสามารถเลือกตราสารที่คุณต้องการซื้อขาย และระบบจะคำนวณทั้งอัตราการจัดหาเงินทุนรายปี (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง) และต้นทุนทางการเงินรายวันที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคำนวณตามอัตราทีกำหนดใช้ในขณะนั้น นอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติอัตราการจัดหาเงินทุนในอดีตด้วย
อัตราจะขึ้นอยู่กับการผสมผสานของอัตราสวอปแบบพรุ่งนี้ - วันถัดไป (tom-next) จากผู้ให้บริการสภาพคล่องอ้างอิง ซึ่งจะถูกปรับอัตราด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเฉพาะตราสาร โดยเป็นอัตรารายปี
ในหน้าเว็บต้นทุนทางการเงินของเรา คุณสามารถเลือกตราสารที่คุณต้องการซื้อขาย และระบบจะคำนวณทั้งอัตราการจัดหาเงินทุนรายปี (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง) และต้นทุนทางการเงินรายวันที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคำนวณตามอัตราทีกำหนดใช้ในขณะนั้น นอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติอัตราการจัดหาเงินทุนในอดีตด้วย
ดัชนี อัตราดัชนีเป็นค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 2.5% บวกกับอัตราการจัดหาเงินทุนระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้อง* โดยเป็นอัตรารายปี หากแสดงเป็นอัตราติดลบ จึงถุกหักค่าธรรมเนียม
*อัตราที่ใช้ในประเทศที่มีสกุลเงินเป็นสกุลเงินในใบเสนอราคาของตราสารโดยใช้ตารางด้านล่างในหน้าเว็บต้นทุนทางการเงินของเรา คุณสามารถเลือกตราสารที่คุณต้องการซื้อขาย และระบบจะคำนวณทั้งอัตราการจัดหาเงินทุนรายปี (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง) และต้นทุนทางการเงินรายวันที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคำนวณตามอัตราทีกำหนดใช้ในขณะนั้นนอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติอัตราการจัดหาเงินทุนในอดีตด้วย
เมื่ออัตราการจัดหาเงินทุนระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้อง*ในหนึ่งเดือนสูงกว่าค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 2.5% ของเรา อัตราที่ใช้จะเป็นผลต่างระหว่างอัตราทั้งสอง โดยเป็นอัตรารายปี ซึ่งแสดงเป็นอัตราบวก จึงได้รับเงินเครดิตเข้าบัญชี
เมื่ออัตราการจัดหาเงินทุนระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้อง* ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 2.5% ของเรา อัตราที่ใช้จะเป็นผลต่างระหว่างอัตราทั้งสอง โดยเป็นอัตรารายปี ซึ่งแสดงเป็นอัตราเป็นลบ จึงมีการเรียกเก็บเงิน*อัตราที่ใช้ในประเทศที่มีสกุลเงินเป็นสกุลเงินในใบเสนอราคาของตราสารโดยใช้ตารางด้านล่างในหน้าเว็บต้นทุนทางการเงินของเรา คุณสามารถเลือกตราสารที่คุณต้องการซื้อขาย และระบบจะคำนวณทั้งอัตราการจัดหาเงินทุนรายปี (รวมถึงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง) และต้นทุนทางการเงินรายวันที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคำนวณตามอัตราทีกำหนดใช้ในขณะนั้น นอกจากนี้คุณยังจะเห็นประวัติอัตราการจัดหาเงินทุนในอดีตด้วย
ดัชนี อัตราการจัดหาเงินทุนระหว่างธนาคาร
AUS200 Australia Bank Bill - 3 เดือน
CHINA50 USD LIBOR - 1 เดือน
EU50 EURIBOR - 3 เดือน
FRA40 EURIBOR - 1 เดือน
GER30 EURIBOR - 3 เดือน
HK50 HKD HIBOR - 1 เดือน
JP225 USD LIBOR - 3 เดือน
NL25 EURIBOR - 1 เดือน
SINGIX SGD SIBOR - 1 เดือน
TWIX USD LIBOR - 1 เดือน
UK100 GBP LIBOR - 3 เดือน
US30 USD LIBOR - 3 เดือน
US100 USD LIBOR - 3 เดือน
US500 USD LIBOR - 3 เดือน
US2000 USD LIBOR - 3 เดือน

ตารางค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ

ตราสาร ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
คู่สกุลเงิน ZAR 2.00%
คู่สกุลเงินอื่น ๆ 1.00%

ต้นทุนทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวและวันหยุดสุดสัปดาห์

ประเภทสินทรัพย์ต่างกันจะชำระเงินในวันที่ต่างกัน

โดยปกติแล้ว การซื้อขาย FX และโลหะ (ยกเว้นทองแดง) มักจะตกลงระยะเวลาชำระเงินกันตามหลักเกณฑ์ T+2 ซึ่งหมายความว่า ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนในช่วงสุดสัปดาห์มักจะเรียกเก็บสองวันก่อนหน้านี้ในวันพุธ (สามเท่าของอัตรารายวันปกติ) แม้ว่าลำดับเวลานี้จะได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม โปรดทราบว่า USD/CAD จะชำระเงินตามหลักเกณฑ์ T+1 ดังนั้นจึงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสามวันในวันพฤหัสบดี

ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึงทองแดง) มักจะรวมค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้ในวันศุกร์ (สามเท่าของอัตรารายวันปกติ) แม้ว่าลำดับเวลานี้จะได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม

ดังนั้นอัตราการจัดหาเงินทุนที่แท้จริงในแต่ละวันอาจสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งวัน

ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมหรือโอนเงินเครดิตในบัญชีของลูกค้าในช่วงสุดสัปดาห์

ดูคำถามที่พบบ่อยของเราสำหรับตัวอย่างต้นทุนทางการเงินสำหรับสถานะซื้อขาย CFD

CFD ในสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมทองแดง)

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ของ OANDA (รวมถึงทองแดง) ไม่มีวันหมดอายุ เพื่อให้สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ OANDA จึงได้สร้างราคา CFD ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยการใช้อัตราพรีเมียมหรือส่วนลด (เรียกว่า "อัตราพื้นฐาน") กับราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงที่มีการซื้อขายอยู่

เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใกล้หมดอายุ อัตราพื้นฐานสำหรับสัญญาถัดไปจะถูกคำนวณโดยใช้ราคาของสัญญาที่ใกล้หมดอายุและสัญญาถัดไป การใช้อัตราพื้นฐานนี้ทำให้ราคา CFD มาบรรจบกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายอยู่อยู่ ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายอยู่อยู่ใกล้หมดอายุโดยการปรับราคา CFD ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ทิศทางการเคลื่อนไหวนี้จะถูกกำหนดโดยราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายอยู่และราคา CFD ตัวอย่างเช่น หากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายอยู่สูงกว่าราคา CFD การใช้อัตราพื้นฐานจะทำให้ราคา CFD ขยับสูงขึ้นเพื่อไปบรรจบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายอยู่

OGM Thai - Financing costs positive
OGM Thai - Financing costs negative

อัตราการจัดหาเงินทุนนี้ใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงท้ายของวันซื้อขาย (17.00 น. เขตเวลาตะวันออก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากวิธีการกำหนดราคานี้และอาจเป็นเครดิตหรือเดบิตโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสถานะซื้อหรือขาย และขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ ตลอดจนผลกระทบของค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพิ่มเติม

จะมีการคำนวณค่าธรรมเนียมหรือเงินเครดิตดังนี้

ค่าธรรมเนียมหรือเงินเครดิต = ขนาดของสถานะ x อัตราการจัดหาเงินทุนที่ใช้ x [ระยะเวลาการซื้อขาย (คิดเป็นวัน )/ 365] x อัตราการแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชี

OANDA คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย CFD ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึงทองแดง) โดยใช้อัตราพื้นฐานที่รวมเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการแล้ว

สำหรับสถานะซื้อ จะมีการหักอัตราพื้นฐานบวกค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 2.5% จากบัญชีของคุณ สำหรับสถานะขาย จะมีการโอนเงินอัตราพื้นฐาน โดยหักค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 2.5% (ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายถ้าอัตราพื้นฐานต่ำกว่าค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ) เข้าในบัญชีของคุณ

CFDs บน cryptocurrencies

ค่าธรรมเนียมสำหรับซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัล มีอัตราดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมรายวัน = (ขนาดสถานะ x อัตราการจัดหาเงินทุน) x 1/360

ค่าธรรมเนียม 1 วันจะถูกเรียกเก็บในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยค่าธรรมเนียม 3 วันจะถูกเรียกเก็บในวันศุกร์

อัตราการจัดหาเงินทุนสำหรับ CFD คริปโตทั้งหมด ดังนี้:

สถานะซื้อ = - 25% - SOFR

สถานะขาย = - 25% + SOFR

พร้อมเริ่มซื้อขายแล้วใช่มั้ย? เปิดบัญชีง่าย ๆ รวดเร็ว

มีบัญชีซื้อขายจริงอยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

bank_transfer_thai.png wire_transfer_thai.png Neteller logo Skrill logo

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่โปร่งใส

เราจะแจ้งค่าบริการของเราให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไรเมื่อคุณซื้อขายกับเรา

ต้นทุนทางการเงินคืออะไร

ต้นทุนทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการซื้อขายของคุณ ดังนั้นคุณจึงต้องเข้าใจว่าต้นทุนทางการเงินมีกลไกการทำงานอย่างไร

ฉันสามารถซื้อขายกับ OANDA ได้เมื่อไร

เวลาทำการของเราตรงกับเวลาทำการของตลาดการเงินทั่วโลก ดูข้อมูลเวลาที่คุณจะซื้อขายกับเราได้