เวลาทำการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลง

เวลาทำการซื้อขายในวันหยุดของ OANDA

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงได้ที่ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่ารายการเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลาตะวันออก

img_holiday_header

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 - เทศกาลแข่งเรือมังกร

 • ตลาดดัชนี HK33 และ CHINAH ปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 วันจูนทีนธ์

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พันธบัตรสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 14:30 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13:30 น.
 • สินค้าโภคภัณฑ์จะเปิดทำการล่าช้าในเวลา 20:00 น.
 • ตลาดสินค้าน้ำตาลปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์

 • AU200 เปิดทำการช้า ในเวลา 03:10 น.

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 - วันหยุดฤดูใบไม้ผลิและวันรำลึกถึงทหารอเมริกันและผู้เสียชีวิตในสงคราม

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พันธบัตรสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 14:30 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13:30 น.
 • สินค้าโภคภัณฑ์จะเปิดทำการล่าช้าในเวลา 20:00 น.
 • ตลาดสินค้าน้ำตาลปิดทำการ
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตรของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK10YB/GBP) ปิดทำการ
 • HK33 ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 16:30 น.

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 - วันประสูติพระพุทธเจ้า

 • ตลาดดัชนี HK33 และ CHINAH ปิดทำการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 - วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์

 • CH20/CHF ปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 - วันหยุดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สาม

 • น้ำตาลเปิดซื้อขายช้าที่เวลา 7:30 น.
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตร UK gilt (UK10YB/GBP) ปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 - วันแรงงาน วันหยุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

 • น้ำตาลเปิดซื้อขายช้าที่เวลา 7:30 น.
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตร UK gilt (UK10YB/GBP) ปิดทำการ
 • ตลาดดัชนี HK33 และ CHINAH ปิดทำการ
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีทั้งหมดในยุโรปปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตรรัฐบาลกลางเยอรมนีปิดทำการ

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 - วันแอนแซค (ANZAC Day)

 • AU200 เปิดทำการช้า ในเวลา 03:10 น.

10 เมษายน 2566 - วันอีสเตอร์ (Easter)

 • ตลาดน้ำตาลจะเปิดล่าช้าเวลา 07:30 น.
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดดัชนีออสเตรเลียปิดทำการ
 • HK33 และ CHINAH ปิดทำการ
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีทั้งหมดในยุโรปปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตรรัฐบาลกลางเยอรมนีปิดทำการ
 • UK10YB/GBP ปิดตลอดวัน

7 เมษายน 2566 - วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาปิดก่อนเวลาปกติเมื่อ 9.15 น.
 • ตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปิดก่อนเวลาปกติเมื่อ 11.15 น.
 • ตลาดสินค้ากลุ่มพลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาปิดทำการ
 • ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปิดทำการ
 • ตลาดสินค้าน้ำตาลปิดทำการ
 • ตลาดหุ้น Japan 225 ปิดทำการ
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดดัชนีออสเตรเลียปิดทำการ
 • HK33 และ CHINAH ปิดทำการ
 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีทั้งหมดในยุโรปปิดทำการ
 • ตลาดพันธบัตรรัฐบาลกลางเยอรมนีปิดทำการ
 • UK10YB/GBP ปิดตลอดวัน

5 เมษายน 2566 - วันหยุดเทศกาลเช็งเม้ง

 • HK33 และ CHINAH ปิดทำการ

วันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 14:30 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์จะเปิดทำการในเวลาปกติ
 • สินค้าโภคภัณฑ์จะเปิดทำการล่าช้าในเวลา 20:00 น.
 • น้ำตาลจะปิดทำการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 วันชาติออสเตรเลีย

 • AU200 เปิดทำการช้า ในเวลา 01:10 น.

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ถึง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เทศกาลตรุษจีน

 • HK33 และ CHINAH ปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 - วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง (MLK)

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พันธบัตรสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 13:00 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการก่อนกำหนดในเวลา 14:30 น. และเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 18:00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์จะเปิดทำการในเวลาปกติ
 • สินค้าโภคภัณฑ์จะเปิดทำการล่าช้าในเวลา 20:00 น.
 • น้ำตาลจะปิดทำการ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

 • สินค้าโภคภัณฑ์เปิดทำการล่าช้า เวลา 9.30 น.
 • น้ำตาลเปิดทำการซื้อขายในเวลาปกติ

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

 • ตลาดยุโรปเปิดทำการ
 • CFD คริปโต, FX: เวลาทำการปกติ

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

 • CFD คริปโต, FX: เปิดทำการล่าช้า เวลา 18:05 น.

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนด เวลา 15.00 น.
 • UK100/GBP: 3:00-7:50 น.
 • UK10YB/GBP: 3:00-7:15 น.

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

 • สินค้าโภคภัณฑ์เปิดทำการล่าช้า เวลา 9.30 น.
 • น้ำตาลเปิดทำการซื้อขายในเวลาปกติ
 • AU200/AUD, HK33/HKD, CHINAH/HKD, CN50/USD, SG30/SGD, UK100/GBP, UK10YB/GBP ปิดทำการ
 • TWIX/USD เปิดทำการซื้อขายในเวลาปกติ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

 • ตลาดทั้งหมดปิดทำการ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนด เวลา 15.00 น.
 • UK100/GBP: 3:00-7:50 น.
 • UK10YB/GBP: 3:00-8:00 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565:

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีและพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปิดทำการปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.15 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 15.00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 14.30 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • สินค้าโภคภัณฑ์เปิดทำการล่าช้าเมื่อเวลา 9.30 น. และปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.05 น.
 • น้ำตาลเปิดทำการซื้อขายในเวลาปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - วันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีและพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปิดทำการปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.00 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 14.30 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.30 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 20.00 น.
 • สินค้าโภคภัณฑ์ไม่เปิดทำการซื้อขาย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 - เทศกาลฉงหยาง

 • HK33 และ CHINAH ปิดแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 - วันไว้อาลัยแห่งชาติต่อการสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่ 2 ในออสเตรเลีย

 • AU200 เปิดช้าที่เวลา 3:10 น.

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 - พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

 • ดัชนีตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • ตลาดน้ำตาลเปิดซื้อขายช้า ในเวลา 7.30 น.

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

 • HK33/HKD และ CHINAH/HKD ปิดแล้ว

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 - วันแรงงาน

 • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีของสหรัฐอเมริกาปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.00 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • พันธบัตรสหรัฐอเมริกาปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.00 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • พลังงานและโลหะในสหรัฐอเมริกาปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 14.30 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 18.00 น.
 • น้ำมันดิบเบรนท์ปิดทำการก่อนกำหนดเมื่อเวลา 13.30 น. และเปิดทำการอีกครั้งเมื่อเวลา 20.00 น.
 • สินค้าโภคภัณฑ์ไม่เปิดทำการซื้อขาย

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 - วันหยุดธนาคารภาคฤดูร้อน

 • ดัชนีในสหราชอาณาจักรปิดทำการ
 • น้ำตาลเปิดช้าที่เวลา 7:30 น.

พร้อมเริ่มซื้อขายแล้วใช่มั้ย? เปิดบัญชีง่าย ๆ รวดเร็ว

มีบัญชีซื้อขายจริงอยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

bank_transfer_thai.png wire_transfer_thai.png Neteller logo Skrill logo

ฉันสามารถซื้อขายกับ OANDA ได้เมื่อไร

เวลาทำการของเราตรงกับเวลาทำการของตลาดการเงินทั่วโลก ดูข้อมูลเวลาที่คุณจะซื้อขายกับเราได้

เข้าถึงตราสาร CFD หลายร้อยรายการ

เราให้บริการราคา CFD ในหุ้น ดัชนี คู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าโลหะ สเปรดของเราเริ่มจากเพียง 0.8 pip สำหรับ EUR/USD โดยมีมาร์จิ้นเริ่มจาก 5% สำหรับหุ้นหลัก ๆ

ซื้อขายสกุลเงินคริปโตยอดนิยม

ซื้อขาย Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin และอื่น ๆ อีกมากมายจากบัญชี OANDA ของคุณ สเปรดสำหรับการซื้อขายบิตคอยน์ของเราเริ่มต้นที่ US$80 และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่ 10%