PERDAGANGAN

Kos pembiayaan

Ketahui cara kami mengira kos pembiayaan kami, supaya anda boleh lebih memahami caj pembiayaan atau kredit pembiayaan dan kemungkinan caj lain yang berkaitan apabila anda berdagang dengan kami.

Fi Pembiayaan Hero

CFD pada FX, indeks dan komoditi

Jika anda mempunyai kedudukan terbuka pada akaun anda di penghujung setiap hari dagangan (5 petang ET), kedudukan tersebut dianggap akan dipegang semalaman dan tertakluk pada sama ada caj pembiayaan atau kredit pembiayaan untuk mencerminkan kos membiayai kedudukan anda (berkaitan dengan margin yang digunakan).

Kos pembiayaan dikira berdasarkan setiap kedudukan dan mungkin adalah caj atau kredit kepada akaun anda, bergantung pada sama ada anda memegang kedudukan panjang/beli atau pendek/jual. Caj pembiayaan atau kredit pembiayaan juga mengambil kira kesan fi pentadbiran kami.

Kadar pembiayaan untuk kedudukan CFD

FX dan logam (kecuali kuprum):

Caj pembiayaan harian atau kredit = saiz kedudukan x kadar pembiayaan yang terpakai/360

Indeks dan komoditi (termasuk kuprum):

Caj pembiayaan harian atau kredit = nilai kedudukan* x kadar pembiayaan yang terpakai/360

*iaitu nilai kedudukan = saiz kedudukan x harga di penghujung hari dagangan (5 petang ET)

Kadar pembiayaan (atau ‘kadar swap’ untuk produk FX) adalah berbeza mengikut instrumen dan mungkin berubah setiap hari. Ini disebut sebagai kadar tahunan. Setiap instrumen mempunyai dua kadar sebut harga: satu untuk kedudukan panjang/beli dan satu lagi untuk kedudukan pendek/jual.

Kadar pembiayaan negatif akan menyebabkan caj didebitkan daripada akaun anda dan kadar pembiayaan positif menghasilkan kredit masuk ke dalam akaun anda.

Cara kami mengira kadar pembiayaan

Jadual di bawah menunjukkan cara kami mengira kadar pembiayaan untuk CFD FX, logam dan indeks kami.

Kadar pembiayaan (kedudukan panjang/beli) Kadar pembiayaan (kedudukan pendek/jual)
FX dan logam (tidak termasuk kuprum) Kadar adalah berdasarkan gabungan kadar SWAP esok-seterusnya penyedia kecairan dasar, dilaraskan oleh fi pentadbiran khusus instrumen dan tahunan.

Di laman web kos pembiayaan kami, anda boleh memilih instrumen yang ingin anda dagangkan dan ia akan mengira kedua-dua kadar pembiayaan tahunan (termasuk fi pentadbiran khusus) dan kos pembiayaan harian yang dijangkakan berdasarkan kadar semasa. Selain itu, anda juga akan melihat kadar pembiayaan bersejarah.
Kadar adalah berdasarkan gabungan kadar swap esok-seterusnya penyedia kecairan dasar, dilaraskan oleh fi pentadbiran khusus instrumen dan tahunan.

Di laman web kos pembiayaan kami, anda boleh memilih instrumen yang ingin anda dagangkan dan ia akan mengira kedua-dua kadar pembiayaan tahunan (termasuk fi pentadbiran khusus) dan kos pembiayaan harian yang dijangkakan berdasarkan kadar semasa. Selain itu, anda juga akan melihat kadar pembiayaan bersejarah.
Indeks Kadar adalah fi pentadbiran sebanyak 2.5% ditambah kadar pembiayaan tahunan yang berkaitan*, secara tahunan. Diwakili oleh kadar negatif dan oleh itu, caj.

*kadar digunakan di negara yang mata wangnya adalah mata wang sebut harga instrumen menggunakan jadual di bawah.

Di laman web kos pembiayaan kami, anda boleh memilih instrumen yang ingin anda dagangkan dan ia akan mengira kedua-dua kadar pembiayaan tahunan (termasuk fi pentadbiran) dan kos pembiayaan harian yang dijangkakan berdasarkan kadar semasa. Selain itu, anda juga akan melihat kadar pembiayaan bersejarah.
Apabila kadar pembiayaan tahunan satu bulan yang berkaitan* adalah lebih besar daripada fi pentadbiran kami sebanyak 2.5%, kadar yang digunakan adalah perbezaan antara kedua-duanya, secara tahunan. Ini diwakili oleh kadar positif dan oleh itu, kredit.

Apabila kadar pembiayaan tahunan yang berkaitan* adalah lebih rendah daripada fi pentadbiran kami sebanyak 2.5%, kadar yang digunakan adalah perbezaan antara kedua-duanya, secara tahunan. Ini diwakili oleh kadar negatif dan oleh itu, caj.

*kadar digunakan di negara yang mata wangnya adalah mata wang sebut harga instrumen menggunakan jadual di bawah.

Di laman web kos pembiayaan kami, anda boleh memilih instrumen yang ingin anda dagangkan dan ia akan mengira kedua-dua kadar pembiayaan tahunan (termasuk fi pentadbiran) dan kos pembiayaan harian yang dijangkakan berdasarkan kadar semasa. Selain itu, anda juga akan melihat kadar pembiayaan bersejarah.
Indeks Kadar rujukan alternatif
Australia 200 AONIA
China A50 SOFR
Germany 30 ESTR
Europe 50 ESTR
France 40 ESTR
Hong Kong 33 DEPOSIT HKD 1MINGGU
Japan 225 SOFR
US Nas 100 SOFR
Netherlands 25 ESTR
Singapore 30 SORA
US SPX 500 SOFR
Taiwan Index SOFR
UK 100 SONIA
US Russell 2000 SOFR
US Wall St 30 SOFR
Spain 35 ESTR
Switzerland 20 SARON
Saham China H DEPOSIT HKD 1MINGGU
Japan 225 (JPY) NADA

Jadual fi pentadbiran

Instrumen Fi pentadbiran
Pasangan ZAR 2.00%
Pasangan lain 1.00%

Kos pembiayaan dipengaruhi oleh cuti dan hujung minggu

Kelas aset yang berbeza diselesaikan pada hari yang berbeza.

Perdagangan FX dan logam (tidak termasuk kuprum) biasanya diselesaikan berdasarkan T+2, yang secara efektifnya bermaksud bahawa pembiayaan hujung minggu biasanya dibuat dua hari lebih awal pada hari Rabu (tiga kali ganda kadar harian biasa), walaupun garis masa ini juga terjejas oleh cuti umum. Sila ambil perhatian bahawa USD/CAD selesai berdasarkan T+1 dan oleh itu, pembiayaan tiga hari dibuat pada hari Khamis.

Indeks dan komoditi (termasuk kumprum) biasanya mengambil kira pembiayaan hujung minggu pada hari Jumaat (tiga kali ganda kadar harian biasa), walaupun garis masa ini juga terjejas oleh cuti umum.

Oleh itu, kadar pembiayaan sebenar pada mana-mana hari tertentu mungkin mencerminkan kos lebih dari satu hari.

Tiada caj pembiayaan atau kredit dikenakan ke atas akaun pelanggan pada hujung minggu.

Lihat Soalan Lazim kami untuk contoh kos pembiayaan bagi kedudukan CFD.

CFD pada komoditi (termasuk kuprum)

CFD komoditi OANDA (termasuk kuprum) tidak mempunyai tarikh luput. Untuk mencapainya, OANDA menjana harga CFD komoditi dengan menggunakan kadar diskaun atau premium (dipanggil "kadar asas") kepada harga kontrak niaga hadapan aktif dasar.

Apabila kontrak niaga hadapan hampir tamat tempoh, kadar asas untuk kontrak seterusnya dikira menggunakan harga kontrak yang tamat tempoh dan kontrak seterusnya. Penerapan kadar asas ini menyebabkan harga CFD tertumpu ke arah harga kontrak niaga hadapan yang aktif ketika kontrak niaga hadapan yang aktif menghampiri tarikh luputnya dengan menggerakkan harga CFD sama ada lebih tinggi atau lebih rendah. Arah pergerakan ini ditentukan oleh harga kontrak niaga hadapan aktif dan harga CFD. Sebagai contoh, jika harga kontrak niaga hadapan aktif lebih tinggi daripada harga CFD, penggunaan kadar asas akan menyebabkan harga CFD bergerak lebih tinggi untuk tertumpu ke arah kontrak niaga hadapan aktif.

Kadar Asas Positif (Hijau)
Kadar Asas Negatif (Merah)

Kadar pembiayaan yang dikenakan pada komoditi pada penghujung hari dagangan (5 petang ET) bertujuan mengimbangi pergerakan harga yang dicipta oleh metodologi harga ini dan dengan itu boleh menjadi kredit atau debit bergantung pada sama ada anda berdagang panjang atau pendek serta sama ada pergerakan harga adalah positif atau negatif dan kesan fi pentadbiran tambahan.

Caj pembiayaan atau kredit pembiayaan dikira seperti berikut:

Caj pembiayaan atau kredit = saiz kedudukan x kadar pembiayaan yang terpakai x [tempoh perdagangan (dalam hari) / 360] x kadar penukaran kepada mata wang akaun.

OANDA mengenakan pembiayaan ke atas CFD komoditi (termasuk kuprum) menggunakan kadar asas dengan % fi pentadbiran dikenakan.

Untuk kedudukan panjang, akaun anda akan didebitkan kadar asas ditambah fi pentadbiran sebanyak 2.5%. Untuk kedudukan pendek, akaun anda akan dikreditkan kadar asas ditolak fi pentadbiran sebanyak 2.5% (yang boleh menyebabkan caj apabila kadar asas kurang daripada fi pentadbiran).

CFD pada mata wang kripto

Caj pembiayaan untuk CFD mata wang kripto adalah seperti di bawah:

Caj pembiayaan harian = (saiz kedudukan perdagangan x kadar pembiayaan) x 1/360

Pembiayaan 1 hari akan dikenakan caj pada hari Isnin hingga Khamis; dengan pembiayaan 3 hari dikenakan caj pada hari Jumaat.

Kadar pembiayaan untuk semua CFD kripto adalah seperti berikut:

Kedudukan panjang = - 25% - SOFR

Kedudukan pendek = - 25% + SOFR

Sudah bersedia untuk mula berdagang? Buka akaun dalam beberapa minit

Sudah mempunyai akaun dagangan langsung? Membiayai akaun anda adalah mudah menggunakan salah satu kaedah pembayaran berikut.

Logo Pemindahan Bank Logo Pemindahan Wayar Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo

Kos perdagangan telus

Kami memaklumkan mengenai fi kami supaya anda tahu jumlah yang anda bayar apabila anda berdagang dengan kami.

Apakah itu kos pembiayaan?

Kos pembiayaan boleh mempengaruhi kos perdagangan anda, jadi adalah penting untuk memahami cara pembiayaan berfungsi.

Bilakah saya boleh berdagang dengan OANDA?

Waktu operasi kami bertepatan dengan pasaran kewangan global. Ketahui bila anda boleh berdagang dengan kami.