PERALIHAN IBOR

IBOR kepada Kadar Rujukan Alternatif

Mulai 29 November 2021, kami akan berhenti menggunakan Kadar Tawaran Antara Bank (IBOR) dalam pengiraan kadar pembiayaan kami dan sebaliknya akan menggunakan Kadar Rujukan Alternatif.

Apakah itu kadar IBOR?

Kadar tawaran antara bank (IBOR) adalah penanda aras kadar faedah yang digunakan untuk pelbagai produk kewangan dan kontrak.

Majoriti kadar IBOR tidak akan lagi wujud menjelang penghujung 2021. Ini bermakna semua penanda aras yang berada di bawah payung IBOR, termasuk Kadar Tawaran Antara Bank London (LIBOR) yang terkemuka, akan dimansuhkan dan digantikan dengan kadar alternatif.

Apakah itu LIBOR?

Sejak 1980-an, LIBOR dilihat sebagai kadar pinjaman antara bank penanda aras yang digunakan untuk mengira kadar apabila bank menawarkan pinjaman jangka pendek antara satu sama lain. Sehingga krisis kewangan 2008, LIBOR dilihat sebagai standard emas untuk mengukur kesihatan seluruh sistem kewangan global.

Mengapakah kadar berubah?

Pengawal selia telah menyatakan kebimbangan tentang kebolehpercayaan dan kemampanan IBOR. Peraturan kecairan yang ketat yang dibawa oleh krisis kewangan 2008, ditambah dengan kehilangan kredibiliti LIBOR disebabkan oleh skandal dan bahagiannya dalam krisis, menjadikan IBOR dilihat kurang menarik untuk pinjaman antara bank jangka pendek yang tidak terjamin. Ini menyebabkan penurunan yang ketara dalam pasaran pembiayaan antara bank yang tidak terjamin dalam sedekad yang lalu serta kekurangan kecairan - yang membawa kepada pasaran yang tidak cukup representatif. Ini mendorong pengawal selia untuk mengalihkan keutamaan mereka ke arah Kadar Rujukan Alternatif (ARR).

Apakah kadar baharu yang digunakan?

Pengguna IBOR akan beralih kepada Kadar Rujukan Alternatif (ARR). ARR adalah berdasarkan kadar faedah semalaman sebenar dalam tunai borong cecair dan pasaran terbitan. Ini menjadikan ARR lebih kukuh dan kurang mudah berubah berbanding IBOR.

Disebabkan ARR adalah kadar bebas risiko, ia tidak menggabungkan risiko kredit yang wujud dalam pengiraan IBOR, yang berdasarkan pinjaman antara bank dalam tempoh masa yang lebih lama.

Bagaimanakah perubahan ini akan mempengaruhi saya?

Jika anda memegang kedudukan indeks di penghujung hari dagangan (5 petang ET), kedudukan tersebut dianggap akan dipegang semalaman dan tertakluk pada sama ada caj pembiayaan atau kredit pembiayaan untuk mencerminkan kos pembiayaan kedudukan anda (berkaitan dengan margin yang digunakan).

Pada indeks, ini dikira sebagai:

Caj pembiayaan harian atau kredit = nilai kedudukan* x kadar pembiayaan yang terpakai/365**

Kadar pembiayaan yang berkenaan dalam contoh ini akan berubah daripada Kadar Tawaran Antara Bank (IBOR) kepada Kadar Rujukan Alternatif (ARR). Contohnya, di US Wall St 30, kadar pembiayaan anda yang berkenaan akan berubah daripada USD LIBOR - 3 bulan kepada SOFR (Kadar Pembiayaan Semalaman Terjamin).

Caj pembiayaan untuk CFD mata wang kripto adalah seperti di bawah:

Caj pembiayaan harian = (saiz kedudukan perdagangan x kadar pembiayaan) x 1/360

iaitu bermula dari 29 November 2021

kadar pembiayaan untuk kedudukan panjang = - 25% - SOFR

kadar pembiayaan untuk kedudukan pendek = - 25% + SOFR

Jadual di bawah menunjukkan kadar yang digunakan oleh setiap produk indeks pada masa ini sebagai kadar pembiayaan yang berkenaan dan Kadar Rujukan Alternatif yang akan kami gunakan mulai 29 November 2021.
Indeks Kadar pembiayaan Antara Bank Lama Kadar Rujukan Alternatif
AUS200 Bil Bank Australia - 3 bulan AONIA
CHINA50 USD LIBOR - 1 bulan SOFR
EU50 EURIBOR - 3 bulan ESTR
FRA40 EURIBOR - 1 bulan ESTR
GER30 EURIBOR - 3 bulan ESTR
HK50 HKD HIBOR - 1 bulan HONIA
JP225 USD LIBOR - 3 bulan SOFR
NL25 EURIBOR - 1 bulan ESTR
SINGIX SGD SIBOR - 1 bulan SORA
TWIX USD LIBOR - 1 bulan SOFR
UK 100 GBP LIBOR - 3 bulan SONIA
US30 USD LIBOR - 3 bulan SOFR
US100 USD LIBOR - 3 bulan SOFR
US500 USD LIBOR - 3 bulan SOFR
US2000 USD LIBOR - 3 bulan SOFR

*iaitu nilai kedudukan = saiz kedudukan x harga di penghujung hari dagangan (5 petang ET)

**Untuk kedudukan indeks panjang, kadar pembiayaan yang dikenakan adalah fi pentadbiran sebanyak 2.5% ditambah kadar alternatif yang berkaitan, secara tahunan. Diwakili oleh kadar negatif dan oleh itu, caj.

Untuk kedudukan indeks pendek, apabila kadar alternatif yang berkaitan adalah lebih besar daripada fi pentadbiran kami sebanyak 2.5%, kadar yang digunakan adalah perbezaan antara kedua-duanya, secara tahunan. Ini diwakili oleh kadar positif dan oleh itu, kredit.
Apabila kadar alternatif yang berkaitan adalah lebih rendah daripada fi pentadbiran kami sebanyak 2.5%, kadar yang digunakan adalah perbezaan antara kedua-duanya, secara tahunan. Ini diwakili oleh kadar negatif dan oleh itu, caj. Lihat halaman kos pembiayaan kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kadar pembiayaan kami yang berkenaan.