การดำเนินการของบริษัท

การดำเนินการของบริษัทสามารถมีผลกระทบต่อ CFD แบบหุ้นอย่างไร

การดำเนินการของบริษัทเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินการโดยบริษัทมหาชนซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น นี่เป็นภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของบริษัทสามารถมีผลกระทบต่อการซื้อขาย CFD แบบหุ้นของคุณอย่างไร

corporate_actions_img

เงินปันผล

เงินปันผลอธิบายถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะของการจ่ายเงินต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เงินปันผลมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัท ซึ่งบริษัทเลือกที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่าที่จะนำไปลงทุนใหม่ในบริษัท

วันที่ประกาศ

ในวันประกาศการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทประกาศเจตจำนงในการจ่ายเงินปันผลในวันที่ระบุไว้ในอนาคต

วันที่สูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินปันผล (Ex-dividend date)

ในวันที่นี้ หุ้นที่มีการซื้อและขายไปแล้วจะสูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินปันผลที่ได้ประกาศล่าสุด ในเวลาต่อมา มูลค่าของหุ้นจะลดลงตามมูลค่าของจำนวนเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลอีกต่อไป

หากคุณถือรายการซื้อหุ้น CFD ในวันที่สูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินปันผล คุณจะเห็นว่ามูลค่าของรายการซื้อของคุณลดลง OANDA จะเครดิตบัญชีของคุณตามจำนวนเงินปันผลคูณด้วยจำนวน CFD ที่คุณถือครอง

หากคุณถือรายการขายหุ้น CFD ในวันที่สูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินปันผล รายการขายของคุณจะเพิ่มมูลค่า และ OANDA จะหักเงินในบัญชีของคุณตามจำนวนเงินปันผล

คุณจะไม่ได้รับหรือสูญเสียอะไรโดยการถือรายการซื้อขาย CFD ที่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังต้องรับผิดชอบต่อการเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่าภาษีใด ๆ

เงินปันผลหุ้น

เงินปันผลหุ้นจะคล้ายกับเงินปันผลเงินสด โดยเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นเพิ่มเติมแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสด เมื่อถือรายการซื้อขาย CFD ในหุ้นที่ออกเงินปันผลหุ้นที่ OANDA รายการซื้อขายของคุณจะได้รับการปรับเป็นเงินสดในลักษณะเดียวกัน

การออกหุ้นโบนัส

การออกหุ้นโบนัสคือ การที่บริษัทออกหุ้นฟรีเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งคล้ายกับเงินปันผลหุ้น แต่เงินทุนสำหรับการออกหุ้นโบนัสจะมาจากกำไรสะสมหรือเงินทุนของบริษัทแทนที่จะเป็นรายได้

การแตกหุ้น

หากราคาหุ้นสูงเกินไป นักลงทุนบางรายอาจไม่สามารถซื้อหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้บางครั้งบริษัทจึงประกาศ "การแตกหุ้น" เพื่อลดราคาหุ้นลง

การแตกหุ้นจะเพิ่มจำนวนหุ้นในบริษัทและลดราคาหุ้นของบริษัทลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทหรือทำให้มูลค่าหุ้นลดลง เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นโดยอัตโนมัติในรูปของอัตราส่วน เช่น 2 ต่อ 1

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการแตกหุ้นเรียกว่า "การรวมหุ้น" ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นของบริษัทลดลงมากจนอาจขัดขวางไม่ให้นักลงทุนซื้อหุ้น ตัวอย่างเช่น มีความเสื่อมเสียที่เกี่ยวข้องกับ "หุ้นเพนนี" หรือหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่า $1 ต่อหุ้น

การรวมหุ้นนั้นจะรวมจำนวนหุ้นตามอัตราส่วน ดังนั้นผู้ถือหุ้น 100 หุ้นจะเห็นว่ารายการซื้อขายของพวกเขาลดลงไปเป็น 100: 1 หากใช้อัตราส่วนการแตกหุ้นนั้น หากผู้ถือหุ้นมีรายการซื้อขายที่ต่ำกว่า 100 หุ้น จะมีการปรับเงินสดเพื่อชดเชยการสูญเสีย

การให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่ม

การให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มคือ การที่บริษัทเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทต่าง ๆ ใช้วิธีนี้ในการเพิ่มทุน ที่ OANDA เราจะขายหุ้นจากการให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มโดยอัตโนมัติ และปรับเงินสดในบัญชีของคุณตามมูลค่าของหุ้นนั้น

การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ

การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการคือ การที่บริษัทหนึ่งตกลงที่จะซื้อกิจการของอีกบริษัทหนึ่งหรือตกลงที่จะรวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่ง ในกรณีเหล่านี้ เราจะปิดรายการซื้อขายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ราคาของสิทธิ์ที่แสดงผล และจ่ายเงินสดที่กำหนดไว้ตามราคาเทียบเท่า

การแยกบริษัท

การแยกบริษัทคือ การที่บริษัทแม่กระจายหุ้นของบริษัทสาขาไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่เพื่อทำให้บริษัทสาขาดังกล่าวกลายเป็นบริษัทอิสระ ที่ OANDA เราจะขายหุ้นของบริษัทที่แยกตัวโดยอัตโนมัติและปรับเงินสดในบัญชีของคุณสำหรับมูลค่าหุ้นของบริษัทที่แยกตัว

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินปันผล

เงินปันผลใน CFD แบบหุ้นบางตัวอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่หุ้นได้จดทะเบียนอยู่ การจ่ายภาษีเงินปันผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ของคุณว่ามีการบังคับใช้สนธิสัญญาภาษีหรือไม่

CFD แบบหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ บางแห่งไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรามีรายการซื้อขายที่เทียบเท่ากันในหุ้นอ้างอิง ซึ่งใช้เป็นวิธีในการประกันความเสี่ยง ผู้ให้บริการเหล่านั้นจะได้รับเงินปันผลที่แท้จริง ซึ่งต้องเสียภาษี หากมีผลใช้บังคับ จากนั้นเราจะส่งต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของเงินปันผลสุทธินี้ไปให้กับคุณ ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าเงินปันผลรวมและมูลค่าเงินปันผลสุทธิจะเรียกว่า 'เทียบเท่าภาษี'

การซื้อขายหุ้นคืออะไร

บริษัทระดมทุนโดยการออกหุ้น การเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) เป็นวิธีการที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทใช้เงินทุนที่ได้รับมาจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกเพื่อสร้างรายได้ เมื่อเริ่มการซื้อขายแล้ว บริษัทผู้ออกหุ้นจะไม่ได้รับเงินจากการซื้อขายอีกต่อไป ในตลาดเปิด ราคาหุ้นจะผันผวนตามมูลค่าที่รับรู้เมื่อเวลาผ่านไป

โดยทั่วไปแล้ว ราคาของหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปี แต่มีช่วงการหยุดชะงักในระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อแนววิถีโดยรวมของตลาดเป็นไปในทิศทางด้านข้างไม่มากก็น้อย นอกจากนี้เรายังมีตลาดหมี ซึ่งราคาเฉลี่ยของการซื้อขายในตลาดหุ้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยการเกิดการแพร่ระบาดและการอัดฉีดเงินของรัฐบาลเข้าสู่เศรษฐกิจโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2020 - 2021 เนื่องจากความกลัวเชื้อโรคที่ร้ายแรงอีกสายพันธุ์หนึ่งลดลงในช่วงต้นปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอื่น ๆ เริ่มเตือนว่าพวกเขากำลังมองหาหนทางที่จะยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้นักลงทุนคาดการณ์ได้ยากว่าควรลงทุนในหุ้นตัวใดแม้จะเป็นการลงทุนในระยะสั้นก็ตาม

ตามปกติแล้ว บริษัทในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่มีผลการดำเนินกิจการดีจากสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นอยู่ในธุรกิจภาคพลังงานและภาคการเงิน นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ก็มีผลการดำเนินกิจการที่ดีด้วยเช่นกัน ผู้ซื้อขายและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้ความระมัดระวังในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและเก็บเงินสดสำรองไว้ให้เพียงพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อมีโอกาสหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

พร้อมเริ่มซื้อขายแล้วใช่มั้ย? เปิดบัญชีง่าย ๆ รวดเร็ว

มีบัญชีซื้อขายจริงอยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

bank_transfer_thai.png wire_transfer_thai.png Neteller logo Skrill logo

ซื้อขาย CFD แบบหุ้น

เปิดสถานะซื้อขายหุ้นรายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Amazon, Nike, Netflix และ Coca-Cola รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ซื้อขาย CFD ดัชนี

สเปรดของเราต่ำน่าดึงดูดใจ โดยเริ่มจาก 1 จุดในดัชนี Germany 40 และ 0.8 จุดในดัชนี UK 100

ซื้อขายสกุลเงินคริปโตยอดนิยม

ซื้อขาย Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin และอื่น ๆ อีกมากมายจากบัญชี OANDA ของคุณ สเปรดสำหรับการซื้อขายบิตคอยน์ของเราเริ่มต้นจาก US$40 และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นจาก 10%