Apply for your account

Tài khoản giao dịch thực

Mở tài khoản giao dịch bán lẻ trong vài phút

  • Mức chênh lệch thấp đối với 38 cặp ngoại hối
  • MT4 cho máy tính để bàn, cùng với các ứng dụng MT4 cho điện thoại di động và máy tính bảng
  • Chênh lệch từ 0,8 điểm đối với UK 100 và 0,9 điểm đối với Đức 30

2 tùy chọn định giá (giá cốt lõi + phí hoa hồng và giá chỉ có chênh lệch)

Apply for an OANDA account

Khách hàng hiện tại

Bạn quên mật khẩu?