OANDA 為替コンバーター
{base-currency-amount} {base-currency-name} から {quote-currency-name}

OANDAの通貨換算ツールは、主要な市場データ情報源を収集した基準為替レートであるOANDA Rates™を使用します。

これらの値は、多くのデータソースからOANDAが受け取るビッドとアスクレートのその日の平均値を表します。

{base-currency-name}{quote-currency-name} に換算
{base-currency-code} {quote-currency-code}
1 {base-currency-code}
5 {base-currency-code}
10 {base-currency-code}
25 {base-currency-code}
50 {base-currency-code}
100 {base-currency-code}
500 {base-currency-code}
1000 {base-currency-code}
5000 {base-currency-code}
10000 {base-currency-code}
50000 {base-currency-code}
{quote-currency-name}{base-currency-name} に換算
{quote-currency-code} {base-currency-code}
1 {quote-currency-code}
5 {quote-currency-code}
10 {quote-currency-code}
25 {quote-currency-code}
50 {quote-currency-code}
100 {quote-currency-code}
500 {quote-currency-code}
1000 {quote-currency-code}
5000 {quote-currency-code}
10000 {quote-currency-code}
50000 {quote-currency-code}

{base-currency-code} - {base-currency-name}

{base-currency-bio}

{base-currency-name} の詳細情報

{quote-currency-code} - {quote-currency-name}

{quote-currency-bio}

{quote-currency-name} の詳細情報
ライブ為替レート
いつでも変換

OANDA通貨換算アプリをダウンロード