Tiền thưởng chào mừng

Nhận tiền thưởng lên đến 1.000 USD khi nạp tiền lần đầu

Mở và nạp tiền vào tài khoản OANDA của bạn để nhận tiền thưởng chào mừng lên đến 1.000 USD. Nếu bạn đã có tài khoản thực, chỉ cần đăng nhập và nạp tiền để nhận tiền thưởng chào mừng*.

OGM | Trading credits & bonuses hero
OGM | Get started

Bắt đầu

Thiết lập tài khoản thực, hoặc nếu bạn đã có, chỉ cần đăng nhập.

OGM | Qualify

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng chào mừng, hãy nạp ít nhất 25 USD (hoặc số tiền tương đương bằng một loại tiền tệ được chấp nhận khác) vào tài khoản của bạn.

OGM | Benefit

Quyền lợi

Sau khi bạn nạp tiền, chúng tôi sẽ ghi có ngay lập tức vào tài khoản của bạn khoản tiền thưởng chào mừng một lần bằng 50% khoản tiền nạp lần đầu, tối đa 1.000 USD cho mỗi tài khoản.

*Khuyến mãi chỉ dành cho khách hàng của OANDA Global Markets Limited đã mở tài khoản thực nhưng chưa nạp tiền kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Khách hàng của các công ty OANDA khác không đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch chưa? Mở tài khoản trong vài phút

Bạn đã có tài khoản giao dịch thực? Thật dễ dàng để nạp tiền vào tài khoản bằng một trong những phương thức thanh toán sau đây. Không cần giấy tờ xác minh đối với tổng số tiền nạp vào tài khoản dưới 9.000 USD.

bank transfer - Vietnamese wire transfer - Vietnamese Visa Logo Mastercard Logo Neteller logo Skrill logo