TÀI KHOẢN

Tài khoản giao dịch miễn phí qua đêm

Tùy chọn tài khoản dành cho các nhà giao dịch không muốn trả hoặc nhận tiền phí hay tiền lãi qua đêm cho các giao dịch của họ. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chuyển đổi tài khoản tiêu chuẩn sang tài khoản miễn phí qua đêm.

Bạn chưa có tài khoản với chúng tôi? Hãy tạo một tài khoản tiêu chuẩn với chúng tôi và yêu cầu chuyển sang tài khoản miễn phí qua đêm.

Không có phí hoặc lãi qua đêm

Với tài khoản tiêu chuẩn, bạn được tính phí hoặc ghi có tiền phí hay tiền lãi qua đêm trên bất kỳ vị thế đòn bẩy nào mà bạn mở vào cuối mỗi ngày giao dịch. Các chi phí này được gọi là phí giữ qua đêm, hoặc phí qua đêm. Tài khoản miễn phí qua đêm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng không muốn bị tính phí hoặc ghi có số tiền phí hay tiền lãi qua đêm này. Xem trang chi phí tài chính để tìm hiểu thêm. Xem điều khoản và điều kiện.

Tính năng của tài khoản

Tùy chọn tài khoản miễn phí qua đêm của chúng tôi cho phép bạn giữ vị thế trên 26 công cụ tài chính phổ biến, bao gồm các cặp ngoại hối và chỉ số như cặp EUR/USD, chỉ số Germany 40 và UK 100.

Tài khoản miễn phí qua đêm của OANDA
Chênh lệch EUR/USD tối thiểu 1,6 pip
Quy mô giao dịch tối đa 10 triệu
Phí hoa hồng $0
Các loại tiền tệ cơ sở có sẵn trong tài khoản USD
Cho phép lướt sóng
Cho phép Hệ thống cố vấn
Cho phép bảo hiểm rủi ro

Không tính phí quản trị cho 5 ngày đầu tiên của các giao dịch đang mở

Giao dịch trên tài khoản miễn phí qua đêm không phải chịu phí quản trị trong năm ngày đầu tiên bạn mở giao dịch với chúng tôi. Từ ngày thứ sáu, phí quản trị được áp dụng cho mỗi ngày giao dịch còn mở, cho đến khi giao dịch đóng. Phí quản trị áp dụng cho cả các ngày cuối tuần.

Phí quản trị được tính cho mỗi lô được giao dịch, ngoại trừ chỉ số Japan 225 được tính cho mỗi 100 lô được giao dịch. Phí quản trị thay đổi tùy theo công cụ và có thể kiểm tra trên biểu đồ dưới đây, trên đó hiển thị tất cả 26 công cụ ngoại hối và chỉ số được cung cấp trên các tài khoản miễn phí qua đêm của chúng tôi.

Công cụ tài chính Chênh lệch tối thiểu Phí quản trị cho mỗi lô bằng USD*
EUR/USD 1,6 pip $7
GBP/USD 1,7 pip $7
USD/JPY 1,6 pip $7
EUR/GBP 1,7 pip $7
EUR/JPY 1,8 pip $7
AUD/USD 1,7 pip $7
USD/CHF 1,7 pip $7
EUR/CHF 1,7 pip $7
NZD/USD 1,8 pip $7
GBP/JPY 2,2 pip $7
GBP/CHF 2,3 pip $7
USD/CAD 1,8 pip $7
AUD/JPY 1,7 pip $7
TRUNG QUỐC A50 13 pips $4
AUS 200 3,8 pips $4
UK 100 1,8 pips $4
US WALL ST 30 3,6 pips $4
PHÁP 40 1,6 pips $4
CHÂU ÂU 50 1.6 pips $4
HỒNG KÔNG 50 6,6 pips $4
GERMANY 40 1,8 pips $4
SINGAPORE 30 3,6 pips $4
US NAS 100 3 pips $4
US RUSS 2000 70 pip $4
US SPX 500 1 pip $4
NHẬT BẢN 225 8,6 pip $4**

*Tính phí hàng ngày bắt đầu từ ngày giao dịch thứ sáu

**Phí đối với Japan 225 được tính trên 100 lô

Trên nền tảng MetaTrader, tất cả các công cụ tài chính có sẵn trên tài khoản miễn phí qua đêm đều được biểu thị bằng dấu .s

Đăng ký tài khoản thực

Bắt đầu giao dịch trong ba bước: đăng ký, nạp tiền & giao dịch—Không cần tài liệu hỗ trợ cho hồ sơ đăng ký của bạn cho đến khi số tiền nạp vào tài khoản lên đến 9.000 USD.

Chi phí giao dịch minh bạch

Chúng tôi công khai các khoản phí để bạn biết mình phải trả bao nhiêu khi giao dịch với chúng tôi.

Tài khoản nào phù hợp với bạn?

Chúng tôi cung cấp các tài khoản khác nhau cho các nhà giao dịch khác nhau. Xem thông tin chi tiết để xác định loại tài khoản nào phù hợp nhất với bạn.