GIAO DỊCH

Giờ nghỉ lễ và đợt bảo trì

Giờ nghỉ lễ

Các sự kiện kỳ ​​nghỉ sắp tới tiếp theo là:

Ngày lễ thị trường Vương quốc Anh thứ 2 và 3 tháng 6 - Platinum Jubilee của Nữ hoàng Elizabeth II

Công cụ tài chính 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 Trao đổi
UK100/GBP Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
ICE
SUGAR/USD 07:30 ET mở cửa 07:30 ET mở cửa Giờ thông
thường
ICE
UK10YB/GBP Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
ICE
HK33/HKD Giờ thông
thường
Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX
CHINAH/HKD Giờ thông
thường
Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX
TWIX/USD Giờ thông
thường
Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX

Ngày Tưởng niệm Hoa Kỳ 2022

Công cụ tài chính 30/05/2022 31/05/2022
UK100/GBP Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
US30/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
SPX500/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
NAS100/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
JP225/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
JP225Y/JPY 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
BCO/USD 13:30 ET mở cửa Giờ thông
thường
CORN/USD 20:00 ET mở cửa Giờ thông
thường
WHEAT/USD 20:00 ET mở cửa Giờ thông
thường
SOYBN/USD 20:00 ET mở cửa Giờ thông
thường
SUGAR/USD Đóng cửa Giờ thông
thường
NATGAS/USD 13:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
WTICO/USD 13:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
XCU/USD 13:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
US2Y/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
US5Y/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
US10Y/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
US30Y/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
US2000/USD 13:00 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
UK10YB/GBP Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
XAU/USD 14:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
XAG/USD 14:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
XPT/USD 14:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường
XPD/USD 14:30 giờ
ET đóng cửa
Giờ thông
thường

Ngày sau lễ Phật Đản 2022

Công cụ tài chính 09/05/2022 10/05/2022
HK33/HKD Đóng cửa Giờ thông
thường
TWIX/USD Đóng cửa Giờ thông
thường
CHINAH/HKD Đóng cửa Giờ thông
thường

Ngày nghỉ lễ chính thức của Vương quốc Anh tháng 5 năm 2022

Công cụ tài chính 02/05/2022
UK100/GBP Đóng cửa
UK10YB/GBP Đóng cửa
HK33/HKD Đóng cửa
TWIX/USD Đóng cửa
SUGAR/USD Mở cửa muộn lúc 7:30 Sáng giờ ET

Thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Phục sinh năm 2022

TÊN 14/04/2022 15/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 Trao đổi
UK100/GBP Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
ICE
DE30/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
US30/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
SPX500/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
NAS100/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
JP225/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
JP225Y/JPY 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
BCO/USD 18:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
ICE
CORN/USD 14:20 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
WHEAT/USD 14:20 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
SOYBN/USD 14:20 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
NL25/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
FR40/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
CH20/CHF Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
EU50/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
ESPIX/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
SUGAR/USD Giờ thông
thường
Đóng cửa Mở cửa
muộn lúc 07:30
Giờ thông
thường
ICE
NATGAS/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
WTICO/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
XCU/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
US2Y/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
US5Y/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
US10Y/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
US30Y/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
US2000/USD 17:00 giờ
ET đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
DE10YB/EUR Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
EUREX
UK10YB/GBP Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
ICE
AU200/AUD Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
ASX
HK33/HKD Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX
CHINAH/HKD Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX
TWIX/USD Giờ thông
thường
Đóng cửa Đóng cửa Giờ thông
thường
HKEX
CN50/USD Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
SGX
IN50/USD Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
SGX
SG30/SGD Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
SGX
XAU/USD 17:00 giờ
EST đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
XAG/USD 17:00 giờ
EST đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
XPT/USD 17:00 giờ
EST đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
XPD/USD 17:00 giờ
EST đóng cửa
Đóng cửa Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
CME
Crypto Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
TOÀN CẦU
FX Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
Giờ thông
thường
TOÀN CẦU