KẾ HOẠCH CPA CẠNH TRANH

Hãy tham gia chương trình đối tác liên kết của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một trong những kế hoạch trả thù lao cạnh tranh nhất trong ngành giao dịch tài chính. Là đối tác liên kết, bạn có thể nhận được đến 1.000 USD cho mỗi nhà giao dịch đủ điều kiện mà bạn giới thiệu cho chúng tôi.

Kế hoạch CPA của OANDA được chia bậc theo quốc gia và theo số tiền nạp lần đầu

Kế hoạch Quốc gia Bậc 1
Nạp tiền lần đầu CPA cho mỗi khách hàng đủ điều kiện*
US$290 - US$499 US$500
US$500 - US$999 US$800
US$1,000+ US$1,100
Kế hoạch Quốc gia Bậc 2
Nạp tiền lần đầu CPA cho mỗi khách hàng đủ điều kiện*
US$190 - US$399 US$300
US$400 - US$599 US$500
US$600+ US$750
Kế hoạch Quốc gia Bậc 3
Nạp tiền lần đầu CPA cho mỗi khách hàng đủ điều kiện*
US$149 - US$299 US$150
US$300 - US$449 US$300
US$450+ US$500
Kế hoạch Quốc gia Bậc 4
Nạp tiền lần đầu CPA cho mỗi khách hàng đủ điều kiện*
US$99 - US$149 US$75
US$150 - US$299 US$125
US$300+ US$250

Bạn có thể xem phân chia quốc gia theo bậc ở đây.

Các điều khoản về tính đủ điều kiện

Chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của bạn khi giới thiệu khách hàng cho chúng tôi và thưởng cho những nỗ lực của bạn thay mặt cho chúng tôi bằng việc trả cho bạn một khoản tiền hoa hồng dựa trên số tiền nạp ban đầu của khách hàng được bạn giới thiệu.

Để đủ điều kiện nhận tiền hoa hồng, (đôi khi được gọi là Chi phí Cho mỗi lần Thu nhận Khách hàng, hoặc Cost Per Acquisition, CPA), mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi phải nạp tiền tối thiểu như được nêu trong các bảng ở trên. Khách hàng được bạn giới thiệu cũng phải mở và đóng 5 giao dịch để có đủ điều kiện. Và như bạn có thể thấy từ bảng này, CPA thay đổi theo quốc gia cư trú của khách hàng.

*Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện.

Câu hỏi thường gặp

add

Tôi có thể truy cập báo cáo hiệu suất của mình được không?

Có, bạn có thể truy cập báo cáo hiệu suất của mình trên nền tảng đối tác liên kết sau khi bạn tham gia chương trình của chúng tôi.

add

OANDA theo dõi khách hàng tiềm năng trong bao lâu?

Khi khách hàng tiềm năng nhấp vào biểu ngữ OANDA hoặc liên kết, cookie sẽ được thả vào trình duyệt của họ. Sau đó, bất kỳ đăng ký nào trong khoảng thời gian xác thực 30 ngày sẽ được ghi lại, trừ khi người dùng xóa cookie trình duyệt của họ. Cookie được đặt lại mỗi khi khách hàng tiềm năng nhấp vào liên kết của đối tác tiếp thị.

add

Kế hoạch trả thù lao hoạt động như thế nào?

Chúng tôi có một trong những kế hoạch thanh toán CPA cạnh tranh nhất trong ngành giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Chúng tôi thanh toán cho bạn cho mỗi lượt giới thiệu khách hàng đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi và tiền hoa hồng được cơ cấu theo ba bậc tùy theo quốc gia mà khách hàng của bạn đang cư trú. Như bạn có thể thấy từ các bảng ở trên, trong các bậc đó có 3 thông số liên quan đến số tiền nạp ban đầu của khách hàng đủ điều kiện.

Ví dụ, với các quốc gia ở Bậc 1, mỗi khách hàng mà bạn giới thiệu cho chúng tôi phải nạp tối thiểu 190 USD hoặc số tiền tương đương bằng một loại tiền tệ khác, và đóng 5 giao dịch bất kỳ. Một đối tác liên kết có thể nhận được đến 1.000 USD cho mỗi nhà giao dịch đủ điều kiện tùy thuộc vào quốc gia cư trú của khách hàng và số tiền nạp lần đầu của họ. Với khách hàng ở các quốc gia ở Bậc 2 và 3, số tiền nạp ban đầu tối thiểu là 99 USD.

Tiền hoa hồng của bạn sẽ được tính cho tháng mà khách hàng đáp ứng cả hai tiêu chí này lần đầu. Xin lưu ý rằng tiền hoa hồng sẽ thay đổi phụ thuộc vào quốc gia của khách hàng và các điều khoản của đối tác. Bạn có thể xem chi tiết đầy đủ về kế hoạch trả thù lao của chúng tôi trong các bảng ở trên.

add

Tôi có thể giới thiệu đối tác khác không?

Có, bạn có thể trở thành đối tác chính và giới thiệu bằng cách thỏa thuận với người quản lý đối tác liên kết của bạn.

add

OANDA có các phương thức thanh toán nào?

Bạn có thể chọn thanh toán bằng:

  • Chuyển khoản ngân hàng
add

Vui lòng cho biết tần suất thanh toán của OANDA?

Chúng tôi trả tiền hoa hồng hàng tháng, trong tháng sau tháng tiền hoa hồng được tạo. Ví dụ, nếu bạn nhận được tiền hoa hồng vào tháng 3, chúng tôi sẽ thanh toán vào tháng 4.

add

Khoản thanh toán tiền hoa hồng có mức tối thiểu không?

Có. Nếu số dư tiền hoa hồng của bạn dưới 250 USD trong một tháng cụ thể, chúng tôi sẽ chuyển số tiền này sang số dư của tháng tiếp theo. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến 250 USD trong vòng sáu tháng, số tiền đó sẽ bị vô hiệu và không còn được thanh toán nữa.

add

Làm thế nào OANDA sẽ nhận ra khách hàng mà tôi giới thiệu?

Mỗi đối tác tiếp thị có một ID đối tác duy nhất. Chúng tôi đưa thông tin này vào mã theo dõi mà chúng tôi gán cho bất kỳ công cụ tiếp thị nào bạn chọn từ danh mục của chúng tôi để sử dụng trên trang web của bạn. Khi người dùng nhấp vào biểu ngữ hoặc liên kết theo dõi trên trang web của bạn, cookie sẽ được thả vào máy tính của họ. Cookie này sẽ cho chúng tôi biết rằng khách hàng tiềm năng đã được bạn giới thiệu.