ซื้อขาย

เวลาทำการในช่วงวันหยุดยาวและเวลาบำรุงรักษาระบบของ OANDA

เวลาทำการในช่วงวันหยุดยาว

วันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงครั้งต่อไป:

วันหยุดในตลาดสหราชอาณาจักรวันที่ 2 และ 3 มิถุนายน - เดอะควีนส์แพลทินัมจูบิลี่

ตราสาร 02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 แลกเปลี่ยน
UK100/GBP ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ICE
SUGAR/USD เปิดทําการเวลา 07:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก เปิดทําการเวลา 07:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ ICE
UK10YB/GBP ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ICE
HK33/HKD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX
CHINAH/HKD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX
TWIX/USD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX

วันรําลึกของสหรัฐอเมริกา 2022

ตราสาร 30/05/2022 31/05/2022
UK100/GBP ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US30/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
SPX500/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
NAS100/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
JP225/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
JP225Y/JPY ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
BCO/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
CORN/USD เปิดทําการเวลา 20:00 น. เขตเวลามาตรฐานภาคตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
WHEAT/USD เปิดทําการเวลา 20:00 น. เขตเวลามาตรฐานภาคตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
SOYBN/USD เปิดทําการเวลา 20:00 น. เขตเวลามาตรฐานภาคตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
SUGAR/USD ปิด ชั่วโมงทำการปกติ
NATGAS/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
WTICO/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
XCU/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
US2Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
US5Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
US10Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
US30Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
US2000/USD ปิดซื้อขายเวลา
13:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ชั่วโมงทำการปกติ
UK10YB/GBP ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
XAU/USD ปิดซื้อขายเวลา 14:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
XAG/USD ปิดซื้อขายเวลา 14:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
XPT/USD ปิดซื้อขายเวลา 14:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ
XPD/USD ปิดซื้อขายเวลา 14:30 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก ชั่วโมงทำการปกติ

วันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้าในปี 2022

ตราสาร 09/05/2022 10/05/2022
HK33/HKD ปิด ชั่วโมงทำการปกติ
TWIX/USD ปิด ชั่วโมงทำการปกติ
CHINAH/HKD ปิด ชั่วโมงทำการปกติ

วันหยุดราชการของสหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคม 2022

ตราสาร 02/05/2022
UK100/GBP ปิด
UK10YB/GBP ปิด
HK33/HKD ปิด
TWIX/USD ปิด
SUGAR/USD เปิดซื้อขายช้าที่เวลา 7:30 น. เขตเวลาตะวันออก

วันหยุดในวันศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์ ปี 2022

Name 14/04/2022 15/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 Exchange
UK100/GBP ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ICE
DE30/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
US30/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
SPX500/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
NAS100/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
JP225/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
JP225Y/JPY ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
BCO/USD ปิดซื้อขายเวลา
18:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ICE
CORN/USD ปิดซื้อขายเวลา
14:20 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
WHEAT/USD ปิดซื้อขายเวลา
14:20 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
SOYBN/USD ปิดซื้อขายเวลา
14:20 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
NL25/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
FR40/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
CH20/CHF ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
EU50/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
ESPIX/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
SUGAR/USD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด เปิดซื้อขายช้าที่เวลา
07:30 น.
ชั่วโมงทำการปกติ ICE
NATGAS/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
WTICO/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
XCU/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
US2Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
US5Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
US10Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
US30Y/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
US2000/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลาตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
DE10YB/EUR ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ EUREX
UK10YB/GBP ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ICE
AU200/AUD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ASX
HK33/HKD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX
CHINAH/HKD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX
TWIX/USD ชั่วโมงทำการปกติ ปิด ปิด ชั่วโมงทำการปกติ HKEX
CN50/USD ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ SGX
IN50/USD ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ SGX
SG30/SGD ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ SGX
XAU/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
XAG/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
XPT/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
XPD/USD ปิดซื้อขายเวลา
17:00 น. เขตเวลามาตรฐานตะวันออก
ปิด ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ CME
Crypto ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ GLOBAL
FX ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ GLOBAL